Ontdek onze activiteiten, infosessies en praatgroepen.

Bekijk ons aanbod

Ga mee met onze georganiseerde vakanties of boek een verblijf bij één van onze partnerorganisaties.

Bekijk onze vakanties en onze lijst met zorghotels

Organiseer zelf een infosessie, praatgroep of trajectvorming voor een specifieke doelgroep.

Huur één van onze medewerkers

Word GRATIS lid en ontvang onze nieuwsbrief

  • Slechts 4 maal per jaar
  • Meer dan 6.000 abonnees
  • Handige tips en financiële info

Meer over mantelzorg

Welk verlof kan ik opnemen als mantelzorger?

Heel wat mantelzorgers zorgen voor een partner, ouder, kind, of naaste. Ze helpen bv. bij persoonlijke verzorging, het huishouden, geven hulp bij medicatie … Hun zorg is van onschatbare waarde. 7 op 10 mantelzorgers op arbeidsactieve leeftijd combineert mantelzorg met werk. Dat blijkt uit de zorgenquête 2021, uitgevoerd door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.…

Omgaan met verlies

Ann Kindts (46) kreeg op 39-jarige leeftijd een burn-out. In haar zoektocht om weer vat op haar leven te krijgen, kwam ze tot de ontdekking dat een onverwerkt verlies aan de basis lag van haar burn-out. Als kind verloor ze haar broertje Bernard. Thuis werd niet over zijn dood gepraat, waardoor Ann nooit echt een…

Enquête: behoeften van mantelzorgers bij het uit handen geven van de zorg

Maak 2 minuten tijd om onze enquête in te vullen en help ons op weg naar een beter aanbod en dienstverlening voor mantelzorgers! Je bent mantelzorger als je zorgt voor een partner, kind, ouder of andere naaste met een zorgnood. Met deze korte vragenlijst krijgen we een beter beeld van jouw behoeften als mantelzorger om…

Open brief: Een ontoelaatbaar businessmodel voor de zorg

BRON: Open brief: Een ontoelaatbaar businessmodel voor de zorg | Zorgnet-Icuro (zorgneticuro.be) De Franse overheid besliste recent om de commerciële rusthuisgroep Orpea via de staatsbank van het faillissement te redden. Begin 2022 kwam de groep zwaar in opspraak door het boek “De doodgravers” van journalist Victor Castanet. Sindsdien zijn de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf…

Mantelzorg, schenkingen voor zorg en erfrecht

Vergeldende schenking en zuivere schenking Ouders die meer zorg nodig hebben omdat ze een dagje ouder worden, krijgen vaak hulp van hun kinderen of andere naasten. Hun mantelzorgers doen boodschappen, helpen in het huishouden, bij het aankleden en wassen, heffen tillen, … Als uiting van hun waardering geven sommige ouders een kleine vergoeding voor die…

Opgroeien als Brus

Broers en zussen van een kind met een zorgbehoefte worden ook wel ‘brussen’ genoemd. Een zorgbehoevend kind grootbrengen heeft ook een invloed op de andere kinderen in een gezin. Matthias (33), ondertussen zelf papa, is een brus. Toen hij 13 jaar was, werd zijn broer Maxime geboren. Kort na de geboorte liep Maxime schade op…

Een verhoogde tegemoetkoming, wat is dat?

Je gezondheidskosten kunnen soms snel oplopen. Op raadpleging bij de huisarts, een dag in het ziekenhuis, medicatie, de jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse Zorgkas … Voor mensen die veel zorg nodig hebben, is het soms moeilijker die financieel te dragen. Om deze personen en gezinnen te helpen, bestaat de verhoogde tegemoetkoming (VT). Je kan in…

Vanaf 2023 minder tijdskrediet: Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Om werk en mantelzorg haalbaar te houden, kunnen mantelzorgers enkele verlofstelsels opnemen. Denk maar aan het mantelzorgverlof, verlof om medische bijstand, palliatief verlof, tijdskrediet … Er zijn verschillende ‘motieven’ om tijdskrediet te mogen opnemen. Motieven Als je één van de volgende motieven hebt, kan je tijdskrediet opnemen: Zorgen voor je kind(eren) jonger dan 8 jaar.…

Vlaamse regering keurt Vlaams mantelzorgplan goed

Het Vlaams mantelzorgplan van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits werd definitief goedgekeurd. De erkenning en ondersteuning van mantelzorgers staat centraal binnen dit nieuwe Vlaamse mantelzorgplan. Voor de uitwerking van een aantal specifieke projecten binnen dit plan werd er 1 miljoen euro vrijgemaakt. Onze mantelzorgvereniging Coponcho heeft meegeholpen aan de uitwerking van…

TEVEEL KWETSBARE MENSEN ZONDER ENERGIEPREMIE

Op donderdag 27 oktober keurde het parlement een nieuwe energiewet goed. Burgers met een elektriciteit- en gasaansluiting zullen voor november en december een premie krijgen van telkens 196 euro. Als de energieprijzen hoog blijven, dan wordt dit voor de eerste drie maanden van 2023 verlengd. Bovendien werd al eerder, in februari, een federale verwarmingspremie geregeld…