Wat is het mantelzorgverlof?

Je kan als erkende mantelzorger bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen per zorgbehoevende. Als je voltijds werkt, kan je ook ervoor kiezen om het verlof in een halftijdse of 1/5de vermindering op te nemen. Sommige mantelzorgers zorgen voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan je maximaal 3 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen of 6 maanden deeltijds opnemen.

Daarbij kan je ervoor kiezen om die periode op te splitsen in kortere periodes van één maand. Je moet dan wel telkens opnieuw een aanvraag indienen. Let wel op, want ook als je voor meerdere personen zorgt kan je over je hele loopbaan maximum 6 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen, of 12 maanden als je het halftijds of deeltijds opneemt.

Het mantelzorgverlof kan enkel worden aangevraagd door loontrekkenden en ambtenaren en niet door zelfstandigen.

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

Tijdens je mantelzorgverlof heb je recht op een onderbrekingsuitkering. Je leest alle informatie op de website van de RVA. Daar bovenop kan je ook aanmoedigingspremie krijgen. Meer informatie over deze aanvullende premie van de Vlaamse overheid kan je hier vinden.

Hoe het mantelzorgverlof aanvragen?

Je vraagt het verlof aan door een aangetekend schrijven of een brief te bezorgen aan je werkgever met het bewijs van je erkenning als mantelzorger met het sociaal voordeel, en dat minstens 7 dagen voor ingang van het verlof. De erkenning kan je aanvragen via de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

Hoe het mantelzorg verlof opnemen?

Als je voltijds werkt, kan je drie maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen of je kan dat verlof halftijds of met 1/5de vermindering opnemen gedurende 6 maanden. Let op, over je hele loopbaan is de opname van dat verlof beperkt tot in totaal 6 maanden.

Het is mogelijk dat je als mantelzorger ook in aanmerking komt voor ander verlof. Het type verlof dat je kan aanvragen is afhankelijk van je situatie en sector. Je leest er hier alles over.

Kan ik na de uitbreiding opnieuw mantelzorgverlof opnemen als ik al één maand heb opgenomen?

Als jij voor 1 september 2021 reeds 1 maand mantelzorgverlof hebt opgenomen, kan je nu met de uitbreiding van het mantelzorgverlof naar 3 maanden opnieuw mantelzorgverlof opnemen. Je moet opnieuw een aanvraag indienen met de nodige bewijsstukken.

Kan ik mantelzorgverlof nemen als ik technisch werkloos ben?

Je kan mantelzorgverlof nemen wanneer je technisch werkloos bent. De dagen dat je mantelzorgverlof hebt, krijg je geen werkloosheidsuitkering maar de vergoeding van de RVA.

Andere vragen

Wat doet de bekwame helper juist?

De bekwame helper mag een aantal welomlijnde verpleegkundige handelingen stellen, maar is zelf geen verpleegkundige. Het kan iemand zijn zoals...

Lees meer

Bestaat er in mijn gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie?

Sommige gemeenten keren een premie uit om mantelzorgers te ondersteunen: de gemeentelijke mantelzorgpremie. De gemeente kiest zelf of ze deze…

Lees meer

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand…

Lees meer