Onze brochures

Onderaan vind je een lijst met onze brochures en folders voor mantelzorgers en zorgvragers.
De schrijf-, doe- en denkboekjes zijn gratis voor mantelzorgers en zorgbehoevenden. Voor professionele hulpverleners en organisaties vragen we een democratische prijs. 

MantelzorgersGratis
Professionele organisaties €1,50 per boek 
Partners van de Solidaris€0,50 per boek 

Onze voorstellingsfolder, folder over verlofstelsels en infografiek over het mantelzorgstatuut kunnen steeds gratis aangevraagd worden.

Ontvang je graag één of meerdere exemplaren? Neem contact op met ons via info@coponcho.be of bel naar het nummer 02 515 02 63.

Schrijf-, doe- en denkboek ‘Troost bij verlies’

‘Troost bij verlies’ is onze nieuwste publicatie i.s.m. Steunpunt Mantelzorg. Via dit boekje willen we mantelzorgers een houvast bieden in tijden van rouw en verlies. De talrijke oefeningen kunnen helpen om samen met de eigen omgeving stappen te zetten naar herstel en het herontdekken van zin en betekenis. Behalve oefeningen lees je inspirerende woorden en tips om herinneringen levendig te houden en tegelijk toch aan zelfzorg te doen. Ten slotte bevat het boekje waardevolle info rond praktische regelingen na een overlijden en krijg je een overzicht van diverse hulporganisaties.

‘Troost bij verlies’ kwam tot stand dankzij de financiële steun van P&V.

Schrijf-, doe- en denkboek ‘Eerste Hulp bij mantelzorg’

Dankzij de doeltreffende oefeningen uit ‘Eerste Hulp bij Mantelzorg’ krijg je een beter zicht op je mantelzorgsituatie, (her)ontdek je wat je kwaliteiten zijn en leer je bewuster omgaan met je tijd.

Tijdens onze praatgroepen en mantelzorgtrajecten gaan we met dit oefenboekje aan de slag om concreet stil te staan bij wat je energie geeft, wat je energie kost en hoe je piekergedachten kan omzetten naar acties. We geven aandacht aan lichtpuntjes in je leven en hoe je die meer kan inzetten.

‘Eerste hulp bij mantelzorg’ kwam tot stand dankzijn het project van Coponcho ‘Van laatste fase naar nieuwe start’, gefinancierd door provincie Vlaams-Brabant.

Schrijf-, doe- en denkboek ‘Eerste Hulp bij Zorgplanning’

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil. Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Weet je welke zorgwensen of prioriteiten de persoon heeft voor wie je zorgt? Hoe bereid je je voor op een bezoek aan een zorginstelling?

In het boekje ontdek je:

  • Gespreksstarters zoals ‘Zo woon ik in het jaar 20…’ en ‘Wat staat er op je bucketlist?’
  • Een stappenplan bij piekergedachten
  • Een checklijst bij een bezoek aan een woonzorgcentrum
  • Een brief die je kan schrijven met complimenten aan je mantelzorger

Met behulp van dit boekje kan je de zorg in de toekomst samen visualiseren. Je verkent samen welke zorgen jullie hebben en wat jullie idee is van kwaliteitsvolle zorg later.

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg en de financiële steun van P&V.

Schrijf-, doe- en denkboek ‘Eerste Hulp Bij Dementie’

Personen met dementie en hun mantelzorger(s) kunnen aan de hand van dit boekje interactief aan de slag met diverse oefeningen en tips.

Er wordt er ingegaan op vragen zoals: Welke rollen neem je op als mantelzorger? Hoe kijk je als mantelzorger naar de zorg voor een persoon met dementie? En op wie kan je rekenen als mantelzorger?

We schenken ook aandacht aan de situatie van de persoon met dementie. Zo kan je via een checklist nagaan hoe de zorgvrager evolueert op vlak van vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, veranderingen in persoonlijkheid en gedrag, realiteitszin en beoordelingsvermogen.

Ten slotte vind je er ook tips en omgangstechnieken die helpen bij weerstand, communicatie, geheugen, routine, afwijkend gedrag en lichaamshygiëne. Last but not least, vind je heel veel hulplijnen waar je als personen met dementie en als mantelzorger terecht kan voor meer info, advies en ondersteuning.  

Voorstellingsfolder

Wil je een mantelzorger vertellen over onze mantelzorgvereniging Coponcho?


In de voorstellingsfolder leggen we kort uit wanneer je mantelzorger bent, wat we doen voor mantelzorgers, welke voordelen er verbonden zijn aan een lidmaatschap bij Coponcho en hoe je ons kan bereiken.

Voorstellingsfolder voor ouders

Voor ouders met een zorgbehoevend kindje hebben we een aparte versie van de voorstellingsfolder.

Folder verlofstelsels voor mantelzorgers

Ben je mantelzorger en wil je graag deeltijds of voltijds verlof opnemen om te zorgen voor een dierbare? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

De folder verlofstelsels biedt een overzicht van de verschillende verlofstelsels. Per verlofstelsel wordt weergegeven wat de duur, de voorwaarden en aanvraagprocedure is.

Infografiek mantelzorgstatuut

Als mantelzorger kan je een mantelzorgstatuut aanvragen. Het mantelzorgstatuut bestaat uit twee types erkenningsattesten. Een algemene erkenning en de erkenning met sociaal voordeel.

Deze infografiek geeft het onderscheid tussen beide attesten weer, de voorwaarden en waar je terecht kan om het aan te vragen.