Andere organisaties

Ontdek andere organisaties waar je ook terecht kan als mantelzorgers.

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

De website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Mantelzorgplatform (het platform van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen) en de Vlaamse overheid. De website ontsluit en bundelt informatie voor gemeentebesturen, mantelzorgers en beroepskrachten.

Expertisecentrum dementie Vlaanderen (EDV)

De Expertisecentra Dementie sensibiliseren en maken dementie bespreekbaar in de maatschappij. Ze ondersteunen personen met dementie en hun mantelzorgers met advies rond zorg en omkadering.

Centra voor Algemeen Welzijn (CAW)

De Centra voor Algemeen Welzijn helpen je met allerhande welzijnsvragen en adviseren onder andere rond ouderenmisbehandeling en ontspoorde zorg.

Alzheimerliga

De Alzheimerliga organiseert familiegroepen voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Ook jongdementie is hier een belangrijk thema.

Vereniging Personen met een handicap (VFG)

VFG is er voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun familie en vrienden. VFG behartigt de belangen van deze doelgroep, sensibiliseert en organiseert regionaal interessante en toegankelijke activiteiten.

S-Plus vzw

S-Plus is een ouderenvereniging die de belangen en het welzijn van ouderen hoog in het vaandel draagt. Naast belangenbehartiging rond pensioenen en rusthuizen, organiseert S-Plus culturele activiteiten, daguitstappen en toegankelijke en budgetvriendelijke reizen. Ook sensibiliseert en informeert de vereniging rond gezondheid en welzijn van ouderen.