Wie is wie?

Sarah

Coördinator

Citaat: “Je kan pas zorgen voor iemand anders, wanneer je zelf ook de nodige ondersteuning krijgt.”

Hoelang werk je al voor Coponcho?

“Ik werk sinds januari 2020 bij Coponcho. Voordien werkte ik als stafmedewerker bij het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.”

Wat is je motivatie om voor onze mantelzorgvereniging te werken? Je drijfveer?

“Wat ik zo bewonder aan mantelzorgers is dat zij heel veel doen uit liefde voor iemand anders, zonder zich daar al te veel vragen bij te stellen. Dat is meteen het mooie aan mantelzorg en tegelijkertijd vormt dat ook de grootste valkuil. Je kan pas goed voor iemand anders zorgen als je zelf ook voldoende ondersteuning krijgt. Dat is dan ook mijn drijfveer: veel mantelzorgers weten niet waar ze moeten zijn voor informatie. Ze weten niet dat er ondersteuning bestaat of dat wij hen daarbij kunnen helpen. Daar willen wij met Coponcho het verschil in maken.”

Sofie

Administratieve medewerker en onthaalmedewerker

Mijn dag is gemaakt als ik echt iemand heb kunnen helpen of heb kunnen luisteren naar iemands verhaal.”

Hoelang werk je al voor Coponcho?

“6 jaar geleden was ik op zoek naar een administratieve job en de vacature bij Coponcho, toen nog S-Plus Mantelzorg, kwam op mijn pad. Ik wist op dat moment niet wat mantelzorg was, het was ook een relatief nieuw begrip voor mij en voor vele anderen. Eens ik er werkte, besefte ik dat ik eigenlijk al lang mantelzorger ben.

Wat is je motivatie om voor onze mantelzorgvereniging te werken? Wat is je drijfveer?

“Ik ben al sinds mijn kinderjaren mantelzorger voor mijn ouders en nu ook voor mijn grootouders. Ik help mijn ouders op vlak van communicatie omdat ze allebei doof zijn. Bij mijn grootouders doe ik de boodschappen, regel ik doktersafspraken en administratie, zet ik hun medicatie klaar, … Ze zijn allebei in de 80. Mijn opa kan bijvoorbeeld niet naar de mutualiteit, daarom breng ik voor hem alles in orde.

Door zelf hulp te verlenen, besef ik hoe zwaar mantelzorg kan zijn en ik wil daarom graag iets betekenen voor mantelzorgers. Ik help mantelzorgers dagelijks aan de telefoon of via mail en naast de hulp bij de administratieve vragen probeer ik ook altijd een luisterend oor te bieden.

Mijn dag is gemaakt als ik echt iemand heb kunnen helpen of heb kunnen luisteren naar zijn verhaal.”

Salma

Stafmedewerker vormingen

“Ik leer veel van mantelzorgers. Ze zijn de ervaringsdeskundigen.”

Hoelang werk je al voor Coponcho?

“Sinds 2016 werk ik voor de Dienst Maatschappelijk Werk en deeltijds voor Coponcho. Voor de mantelzorgvereniging begeleid ik vooral infosessies en praatgroepen. Dit zijn lotgenotencontacten waarbij mantelzorgers informatie krijgen, maar ook tips en ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar.”

Wat is je motivatie om voor onze mantelzorgvereniging te werken? Je drijfveer?

“Het contact met mensen is cruciaal voor mij als vormingsmedewerker. De inventiviteit en draagkracht van mantelzorgers is ontzettend inspirerend en ik kijk enorm naar hen op. Ik haal veel voldoening uit de ontmoetingen met mantelzorgers omdat ik voor hen iets kan betekenen. Ik deel bijvoorbeeld informatie, begeleid mantelzorgers bij de organisatie van hun specifieke zorgsituatie en wijs hen op het belang van zelfzorg. Maar ik leer ook heel veel van de mantelzorgers. Ze zijn de ervaringsdeskundigen die mij helpen om onze doelgroep beter te begrijpen en te ondersteunen.”

Aline

Stafmedewerker communicatie

“Mantelzorgers doen ongelofelijk veel uit liefde voor hun dierbaren. Het doet me goed om ook iets voor hen te kunnen doen”

Hoelang werk je al voor Coponcho?

“Ik ben in maart 2020 gestart bij Coponcho en ik zal instaan voor de communicatie”

Wat is je motivatie om voor onze mantelzorgvereniging te werken? Je drijfveer?

“Door de zorg voor hun dierbaren deels of volledig op te nemen zijn mantelzorgers van onschatbare waarde voor onze samenleving. Het opnemen van deze zorg wordt nog te vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Via mijn werk bij Coponcho hoop ik niet alleen een bijdrage te leveren aan de erkenning die ze ontvangen maar ook aan de ondersteuning die ze nodig hebben.”

Liliana

Stafmedewerker vormingen

“We moeten de mantelzorgers de waardering geven die ze verdienen.”

Hoelang werk je al voor Coponcho?

“Ik werk al 6 jaar voor onze mantelzorgvereniging. Voordien werkte ik voor VFG, een vereniging voor mensen met een handicap, chronisch zieken en hun omgeving.”

Wat is je motivatie om voor onze mantelzorgvereniging te werken? Je drijfveer?

“Het meeste energie haal ik uit het contact met mantelzorgers zelf, tijdens vormingen of praatgroepen bijvoorbeeld. Dan sta je heel dicht bij wat mensen meemaken en kan ik als vormingsmedewerker mensen ook zo concreet mogelijk helpen. We bespreken samen realistische doelen in de zorg. Mantelzorgers blijven nog te veel in de schaduw staan. Wat ze doen blijft vaak onzichtbaar. Ze zijn nochtans onmisbaar in onze samenleving. Ik vind het belangrijk om mantelzorgers meer in de spotlight te zetten. Zo kunnen we hen ook de waardering geven die ze verdienen.”