Wat doet de bekwame helper juist?

Op 8 maart 2024 werd het koninklijk besluit ‘bekwame helper’ in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 18 maart mag de bekwame helper een aantal verpleegkundige handelingen verrichten, op voorwaarde dat het wettelijk kader is nageleefd. Over welke verpleegundige taken gaat het juist? En hoe kan de bekwame helper de taak van de mantelzorger verlichten?

De bekwame helper stelt welomlijnde verpleegkundige handelingen

De bedoeling van de bekwame helper is het garanderen van zorg en welzijn van de patiënt. De bekwame helper is zelf geen verpleegkundige maar mag toch bepaalde welomlijnde verpleegkundige handelingen uitvoeren. Die handelingen worden verricht vanuit het beroep of vanuit een vrijwillig engagement. De focus hierbij ligt niet op medische bijstand. In een zorgplan wordt met de arts of verpleegkundige vastgelegd welke verpleegkundige handelingen verricht mogen worden en voor hoe lang.

Meer zorg delen kan de taken van de mantelzorger verlichten

De bekwame helper kan de taken van de mantelzorger verlichten. Het feit dat een derde partij de toestemming heeft om bepaalde handelingen uit te voeren, maakt het de mantelzorger gemakkelijker om de zorg meer te delen. Zo kunnen mantelzorgers meer tijd voor zichzelf nemen.

Een bekwame helper kan bijvoorbeeld een leerkracht zijn op school, een opvoeder in een dagcentrum voor personen met een handicap, een leider van de jeugdbeweging … Voorbeelden van handelingen die ze kunnen uitvoeren zijn het toedienen van medicatie, een bloedsuikermeting, de urinezak legen …

Meer weten over de bekwame helper?

Je vindt alle informatie hier Bekwame helper | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Andere vragen

Bestaat er in mijn gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie?

Sommige gemeenten keren een premie uit om mantelzorgers te ondersteunen: de gemeentelijke mantelzorgpremie. De gemeente kiest zelf of ze deze…

Lees meer

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand…

Lees meer

Waarom je zorg nu al plannen?

Als je gezondheidsproblemen ondervindt wegens ziekte, ouderdom of handicap kan het belangrijk zijn om tijdig een aantal zaken vast te…

Lees meer