Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand anders vanuit een sociale en affectieve band. De hulpbehoevende kan een partner, ouder, kind, schoonouder, buur of een vriend zijn die omwille van ziekte, handicap, ouderdom, psychische kwetsbaarheid of een verslaving extra zorg nodig heeft. Het is mogelijk dat er meerdere mantelzorgers zijn voor één zorgvrager. Mantelzorg is een hulpverlening die informeel gebeurt.

Elke mantelzorgsituatie en de intensiteit van de mantelzorg is ook anders. Afhankelijk van de zorgsituatie zal de zorgvraag en de ondersteuningsnood verschillen. Zo kan het zijn dat de ene mantelzorger enkel huishoudelijke taken op zich neemt, en de andere ook de persoonlijke verzorging van de zorgbehoevende.

Meer informatie over wanneer je mantelzorger bent kan je hier lezen.

Waarom zou ik dan nog een erkenning als mantelzorger aanvragen?

Je hoeft geen erkenning als mantelzorger te hebben om mantelzorger te zijn, maar het is wel mogelijk dat sommige instanties je vragen een erkenningsattest als mantelzorger te tonen. In dat geval vraag je best een erkenning als mantelzorger aan bij je ziekenfonds. Je kan twee soorten erkenning als mantelzorger aanvragen. De algemene erkenning en de erkenning met sociaal voordeel.

Meer uitleg over het verschil tussen de twee soorten erkenningen en hoe je deze kan aanvragen kan je hier nalezen.

Zijn er premies voor mantelzorgers en zorgbehoevenden?

Als mantelzorger kan je in bepaalde gemeenten een gemeentelijke mantelzorgpremie krijgen als je voor iemand zorgt. Als zorgbehoevende kan je, mits voldaan aan voorwaarden, aanspraak maken op één of meerderen zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming. Meer informatie over premies voor mantelzorgers en zorgvragers kan je hier vinden.

Andere vragen

Wat doet de bekwame helper juist?

De bekwame helper mag een aantal welomlijnde verpleegkundige handelingen stellen, maar is zelf geen verpleegkundige. Het kan iemand zijn zoals...

Lees meer

Bestaat er in mijn gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie?

Sommige gemeenten keren een premie uit om mantelzorgers te ondersteunen: de gemeentelijke mantelzorgpremie. De gemeente kiest zelf of ze deze…

Lees meer

Waarom je zorg nu al plannen?

Als je gezondheidsproblemen ondervindt wegens ziekte, ouderdom of handicap kan het belangrijk zijn om tijdig een aantal zaken vast te…

Lees meer