Wanneer ben ik mantelzorger?

Mantelzorg, wat is dat?

Mantelzorger ben je als je op regelmatige basis zorgt voor een partner, ouder, een kind, schoonouder, een buur of een vriend die omwille van ziekte, handicap, mentale problemen of een verslavingsproblematiek extra zorg nodig heeft.

  • Je doet dit omdat je met de persoon een affectieve, sociale band hebt.
  • Je neemt op regelmatige basis zorgtaken op.
  • Dit is niet jouw beroep.
  • Mantelzorg is bovendien niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest bewust om te zorgen en kan dit te allen tijde stopzetten. Een mantelzorger daarentegen rolt erin en kan het stopzetten van de zorgtaken helemaal niet kiezen.

Coördinator van Coponcho Sarah legt in dit filmpje het verschil uit tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Vele mensen weten of beseffen niet dat ze mantelzorger zijn

Je kan mantelzorgers niet met één definitie omschrijven. Elke mantelzorgsituatie is anders. Elke zorgbehoevende heeft een andere zorgvraag. De ene heeft enkel nood aan ondersteuning in het huishouden, de andere heeft 24u op 24u verzorging nodig. Mantelzorgers kunnen oud of jong en man of vrouw zijn. Vaak zijn er meerdere mantelzorgers in een zorgsituatie.

In Vlaanderen alleen al zijn er 600. 000 mantelzorgers. Velen weten van zichzelf niet dat ze mantelzorger zijn. Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze die je van de ene dag op de andere maakt.

Heb ik recht op een premie?

Er bestaan premies om zowel zorgvrager als mantelzorger financieel te ondersteunen. Elke premie heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures.

Heb je recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Het is niet nodig om dit te vermelden aan je adviserende arts, maar we raden je wel aan om dit te doen. Het heeft geen invloed op je uitkering, maar de arts zal het wel noteren in je dossier.

Andere vragen

Wat doet de Dienst Maatschappelijk Werk?

Hoor je ook soms je buurman zeggen dat de maatschappelijk werkster is geweest? Of heb je gelezen dat je voor…

Lees meer

Wat is het mantelzorgverlof?

Je kan als erkende mantelzorger bij je werkgever één maand mantelzorgverlof aanvragen. Het mantelzorgverlof kan enkel worden aangevraagd door loontrekkenden…

Lees meer

Wat is een kortverblijf? Karen, medewerker van een kortverblijf, licht toe.

In een kortverblijf kan je zorgvrager terecht voor tijdelijke opvang buiten het thuismileu. Karen Mees is werkzaam in kortverblijf Eureka…

Lees meer

Welk soort verlof kan je aanvragen als mantelzorger?

Om je mantelzorgsituatie te verlichten kan je in verschillende sectoren verlof aanvragen. Zo kan je tijd vrijmaken voor de persoon…

Lees meer

Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt?

Heb je meldingsplicht of gunningsplicht voor een kangoeroewoning of zorgwoning. Vind een erkende lijst van serviceflats. Advies voor woningaanpassingen en...

Lees meer

Waar vind ik tijdelijk opvang voor de persoon voor wie ik zorg?

Via een kortverblijf of een dag- en verzorgingscentrum vind je tijdelijk opvang voor de persoon voor wie je zorgt.

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Als mantelzorger kan je in aanmerking komen voor premies die je zorgsituatie financieel kunnen verlichten.  De gemeentelijke mantelzorgpremie Zorgbudgetten van…

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Vanaf wanneer heb je recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Lees meer

Wat is het mantelzorgstatuut?

Twee verschillende types erkenningsattesten voor mantelzorgers Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen: ‘het mantelzorgstatuut’….

Lees meer