Welk soort verlof kan je aanvragen als mantelzorger?

Om je mantelzorgsituatie te verlichten kan je in verschillende sectoren verlof aanvragen. Zo kan je tijd vrijmaken voor de persoon voor wie je zorgt.

Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures.

Werk je…

Als je werkzoekende kan je recht op vrijstelling hebben om te solliciteren als je zorgt voor iemand anders.

In de privésector

In de privésector kan je volgende type verloven opnemen om te zorgen voor iemand:

Aan de Vlaamse overheid

Aan de Vlaamse overheid kan je volgende type verloven opnemen om te zorgen voor iemand:

Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures.

In de openbare sector

In de openbare sector kan je volgende type verlof opnemen om te zorgen voor iemand:

Elk type verlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures.

Als zelfstandige

Dankzij zorgverlof kan je als zelfstandige jouw beroepsactiviteit onderbreken om te zorgen voor een familielid. Het zorgverlof heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedure.

Andere vragen

Wat is een kortverblijf? Karen, medewerker van een kortverblijf, licht toe.

In een kortverblijf kan je zorgvrager terecht voor tijdelijke opvang buiten het thuismileu. Karen Mees is werkzaam in kortverblijf Eureka…

Lees meer

Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt?

Heb je meldingsplicht of gunningsplicht voor een kangoeroewoning of zorgwoning. Vind een erkende lijst van serviceflats. Advies voor woningaanpassingen en...

Lees meer

Waar vind ik tijdelijk opvang voor de persoon voor wie ik zorg?

Via een kortverblijf of een dag- en verzorgingscentrum vind je tijdelijk opvang voor de persoon voor wie je zorgt.

Lees meer

Wanneer ben ik mantelzorger?

Vanaf wanneer ben je mantelzorger? Is vrijwilligerswerk mantelzorg?

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Als mantelzorger kan je in aanmerking komen voor premies die je zorgsituatie financieel kunnen verlichten.  De gemeentelijke mantelzorgpremie Zorgbudgetten van…

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Vanaf wanneer heb je recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Lees meer

Moet ik een attest aanvragen?

Je kan geen certificaat of attest aanvragen om te bewijzen dat je mantelzorger bent. Vanaf 1 oktober 2019 ging er…

Lees meer