Welk soort verlof kan je aanvragen als mantelzorger?

Om je mantelzorgsituatie te verlichten kan je in verschillende sectoren verlof aanvragen. Zo kan je tijd vrijmaken voor de persoon voor wie je zorgt. Afhankelijk van de sector waarin, heb je recht op verschillende vormen van verlof.

Werk je…

Bij de meeste types verlof kan je kiezen om het verlof voltijds, halftijds of voor 1/5 op te nemen, maar de voorwaarden en aanvraagprocedures verschillen wel per type verlof.

Of ben je werkzoekende? Als werkzoekende kan je vrijgesteld worden als je zorgt voor iemand anders. Tijdens de periode dat je een vrijstelling krijgt, mag je bijvoorbeeld vacatures weigeren en moet je niet actief op zoek gaan naar werk. Meer informatie kan je vinden op de website van de RVA. Opgelet! Je moet deze vrijstelling aanvragen bij jouw uitbetalingsinstelling.

Tip: Denk goed na over welk type verlof je wanneer wil opnemen. Deze verlofstelsels zijn allemaal eindig.

In de privésector

In de privésector kan je volgende type verloven opnemen om te zorgen voor iemand:

Aan de Vlaamse overheid

Aan de Vlaamse overheid kan je volgende type verloven opnemen om te zorgen voor iemand:

In de openbare sector

In de openbare sector kan je volgende type verlof opnemen om te zorgen voor iemand:

Als zelfstandige

Ook als zelfstandige kan je jouw beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken om te zorgen voor een partner, gezinslid of bloed- of aanverwant tot de tweede graad. Je kan kiezen voor een gedeeltelijke of een volledige onderbreking van minstens 1 maand en maximum 12 maanden.

Tijdens je onderbreking heb je recht op een uitkering. Meer informatie over de voorwaarden en uitkering kan je hier vinden.

De aanvraag dien je in bij je sociaal verzekeringsfonds.

Meer weten?

Neem dan contact op met de personeelsdienst, vakbond en/of de RVA. Je kan ook altijd contact opnemen met Coponcho.

Andere vragen

Waarom je zorg nu al plannen?

Als je gezondheidsproblemen ondervindt wegens ziekte, ouderdom of handicap kan het belangrijk zijn om tijdig een aantal zaken vast te…

Lees meer

Wat doet de Dienst Maatschappelijk Werk?

Hoor je ook soms je buurman zeggen dat de maatschappelijk werkster is geweest? Of heb je gelezen dat je voor…

Lees meer

Wat is het mantelzorgverlof?

Je kan als erkende mantelzorger bij je werkgever één maand mantelzorgverlof aanvragen. Het mantelzorgverlof kan enkel worden aangevraagd door loontrekkenden…

Lees meer

Wat is een kortverblijf? Karen, medewerker van een kortverblijf, licht toe.

In een kortverblijf kan je zorgvrager terecht voor tijdelijke opvang buiten het thuismileu. Karen Mees is werkzaam in kortverblijf Eureka…

Lees meer

Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt?

Heb je meldingsplicht of gunningsplicht voor een kangoeroewoning of zorgwoning. Vind een erkende lijst van serviceflats. Advies voor woningaanpassingen en...

Lees meer

Waar vind ik tijdelijk opvang voor de persoon voor wie ik zorg?

Via een kortverblijf of een dag- en verzorgingscentrum vind je tijdelijk opvang voor de persoon voor wie je zorgt.

Lees meer

Wanneer ben ik mantelzorger?

Vanaf wanneer ben je mantelzorger? Is vrijwilligerswerk mantelzorg?

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Als mantelzorger kan je in aanmerking komen voor premies die je zorgsituatie financieel kunnen verlichten.  De gemeentelijke mantelzorgpremie Zorgbudgetten van…

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Vanaf wanneer heb je recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Lees meer

Wat is het mantelzorgstatuut?

Twee verschillende types erkenningsattesten voor mantelzorgers Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen: ‘het mantelzorgstatuut’….

Lees meer