Onze brochures

Onderaan vind je een lijst met onze brochures voor mantelzorgers en zorgvragers.

Ontvang je graag een exemplaar? Neem contact op met ons via info@coponcho.be of bel naar het nummer 02 515 02 63.

Brochure ‘Wegwijs in Mantelzorg’

Deze brochure bundelt alle ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en zorgvragers. Je vindt er info over:

 • de mantelzorgpremie van de gemeentes
 • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en andere tegemoetkomingen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming
 • Tijdskrediet
 • Verlof voor medische bijstand (zorgverlof)
 • Thuiszorgdiensten

Schrijf-, denk- en doeboek ‘Eerste Hulp bij mantelzorg’

Dankzij de doeltreffende oefeningen uit ‘Eerste Hulp bij Mantelzorg’ krijg je een beter zicht op je mantelzorgsituatie, (her)ontdek je wat je kwaliteiten zijn en leer je bewuster omgaan met je tijd.

Tijdens onze praatgroepen en mantelzorgtrajecten gaan we met dit oefenboekje aan de slag om concreet stil te staan bij wat je energie geeft, wat je energie kost en hoe je piekergedachten kan omzetten naar acties. We geven aandacht aan lichtpuntjes in je leven en hoe je die meer kan inzetten.

‘Eerste hulp bij mantelzorg’ kwam tot stand dankzijn het project van Coponcho ‘Van laatste fase naar nieuwe start’, gefinancierd door provincie Vlaams-Brabant.

Schrijf-, denk- en doeboek ‘Eerste Hulp bij Zorgplanning’

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil.

Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Weet je welke zorgwensen of prioriteiten de persoon heeft voor wie je zorgt? Hoe bereid je je voor op een bezoek aan een zorginstelling?

Je ontdekt in het boekje:

 • Gespreksstarters zoals ‘Zo woon ik in het jaar 20…’ en ‘Wat staat er op je bucketlist?’
 • Een stappenplan bij piekergedachten: welke zijn doemgedachten en met welke kan je concreet aan de slag. Hoe doe je dat?
 • Een checklijst bij een bezoek aan een woonzorgcentrum
 • Een brief die je kan schrijven met complimenten aan je mantelzorger

Dankzij dit boekje kan je de zorg in de toekomst samen visualiseren. Je verkent samen welke zorgen jullie hebben en wat jullie idee is van kwaliteitsvolle zorg later. Je krijgt tips over hoe je in alle rust en op een aangename manier over de toekomst kan praten. 

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg en de financiële steun van P&V.

Schrijf-, denk- en doeboek ‘Eerste Hulp Bij Dementie’

Personen met dementie en hun mantelzorger(s) kunnen aan de hand van dit boekje interactief aan de slag met diverse oefeningen en tips.

Er wordt er ingegaan op vragen zoals: Welke rollen neem je op als mantelzorger? Hoe kijk je als mantelzorger naar de zorg voor een persoon met dementie? En op wie kan je rekenen als mantelzorger?

We schenken ook aandacht aan de situatie van de persoon met dementie. Zo kan je via een checklist nagaan hoe de zorgvrager evolueert. De checklist peilt naar vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, veranderingen in persoonlijkheid en gedrag, realiteitszin en beoordelingsvermogen. De checklist is een handige tool die info verzamelt voor een gesprek met een arts of een andere professionele zorgverlener. 

Ten slotte vind je er ook tips en omgangstechnieken die helpen bij weerstand, communicatie, geheugen, routine, afwijkend gedrag en lichaamshygiëne. Last but not least, vind je heel veel hulplijnen waar je als personen met dementie en als mantelzorger terecht kan voor meer info, advies en ondersteuning.  

Brochure ‘Wegwijs in de zorg voor personen met dementie’

In deze brochure kom je te weten wat dementie is, wat niet en hoe de verschillende stadia van dementie verlopen.

Je krijgt allerlei concrete tips over hoe om te gaan met een persoon met dementie. Je vindt er een overzicht van hulpverlenende organisaties.

Brochure ‘Wegwijs chronisch zieken’

Geen beschrijving beschikbaar.

Deze brochure bundelt informatie voor mensen met een chronische ziekte. Je vindt er een

overzicht van:  

 • De verschillende sociale en financiële tegemoetkomingen waarop chronisch zieke personen recht hebben.
 • De diensten en organisaties van de Socialistische Mutualiteiten waarop chronisch zieken een beroep kunnen doen.