Publicaties

Onderaan vind je een lijst met onze brochures voor mantelzorgers en zorgvragers.

Ontvang je graag een exemplaar? Neem contact op met ons via 02 515 02 63 of via info@coponcho.be.

Brochure ‘Wegwijs in Mantelzorg’

Deze brochure bundelt alle ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en zorgvragers. Je vindt er info over:

 • de mantelzorgpremie van de gemeentes
 • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en andere tegemoetkomingen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming
 • Tijdskrediet
 • Verlof voor medische bijstand (zorgverlof)
 • Thuiszorgdiensten

Brochure ‘Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers’

Sinds een aanpassing van de Gezondheidswet mogen mantelzorgers zelf medische B-handelingen uitvoeren, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. In deze brochure vind je info over:

 • Wat medische B-handelingen zijn
 • Wat de voorwaarden zijn om deze handelingen te mogen uitvoeren
 • Het belang van een voorafgaande opleiding door en (thuis)verpleegkundige per medische B-handeling.
 • Het attest dat mantelzorgers na een opleiding kunnen krijgen.
 • Het belang van evaluatie van het toegekende recht om B-handelingen uit te voeren.

Brochure ‘Mantelzorger? Laat de zorg niet ontsporen’

Mantelzorgers zorgen op regelmatige basis voor een familielid, een buur of een vriend die ondersteuning nodig heeft. De voortdurende inspanning en aandacht bij een zware zorgsituatie leiden vaak tot ontspoorde (mantel)zorg.

Deze brochure vertelt wat de mogelijke signalen van ontspoorde (mantel)zorg zijn. Bovendien maakt ze de mantelzorger bewust van ouderenmis(be)handeling aan de hand van casussen en getuigenissen. Ten slotte krijgen mantelzorgers talrijke tips om op adem te komen en een betere balans te vinden tussen een job, het privéleven en de mantelzorg en worden ze geïnformeerd over hulporganisaties zoals CAW, Home-Info, de mantelzorgverenigingen, VLOCO, …

Deze brochure kwam tot stand binnen een project van Coponcho gefinancierd door provincie Vlaams-Brabant.

Schrijf-, denk- en doeboek ‘Eerste hulp bij mantelzorg’

Dankzij de doeltreffende oefeningen uit ‘Eerste Hulp bij Mantelzorg’ krijg je een beter zicht op je mantelzorgsituatie, (her)ontdek je wat je kwaliteiten zijn en leer je bewuster omgaan met je tijd.

Tijdens onze praatgroepen en mantelzorgtrajecten gaan we met dit oefenboekje aan de slag om concreet stil te staan bij wat je energie geeft, wat je energie kost en hoe je piekergedachten kan omzetten naar acties. We geven aandacht aan lichtpuntjes in je leven en hoe je die meer kan inzetten.

‘Eerste hulp bij mantelzorg’ kwam tot stand dankzijn het project van Coponcho ‘Van laatste fase naar nieuwe start’, gefinancierd door provincie Vlaams-Brabant.

Schrijf-, denk- en doeboek ‘Eerste Hulp bij Zorgplanning’

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil.

Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Weet je welke zorgwensen of prioriteiten de persoon heeft voor wie je zorgt? Hoe bereid je je voor op een bezoek aan een zorginstelling?

Je ontdekt in het boekje:

 • Gespreksstarters zoals ‘Zo woon ik in het jaar 20…’ en ‘Wat staat er op je bucketlist?’
 • Een stappenplan bij piekergedachten: welke zijn doemgedachten en met welke kan je concreet aan de slag. Hoe doe je dat?
 • Een checklijst bij een bezoek aan een woonzorgcentrum
 • Een brief die je kan schrijven met complimenten aan je mantelzorger

Dankzij dit boekje kan je de zorg in de toekomst samen visualiseren. Je verkent samen welke zorgen jullie hebben en wat jullie idee is van kwaliteitsvolle zorg later. Je krijgt tips over hoe je in alle rust en op een aangename manier over de toekomst kan praten. 

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg en de financiële steun van P&V.

Brochure ‘Wegwijs in de zorg voor personen met dementie’

In deze brochure kom je te weten wat dementie is en wat niet en hoe de verschillende stadia van dementie verlopen. Je krijgt allerlei concrete tips over hoe om te gaan met een persoon met dementie. Je vindt er een overzicht van hulpverlenende organisaties.

Brochure ‘Wegwijs chronisch zieken’

Deze brochure bundelt informatie voor mensen met een chronische ziekte. Je vindt er een overzicht van:  

 • De verschillende sociale en financiële tegemoetkomingen waarop chronisch zieke personen recht hebben.
 • De diensten en organisaties van de Socialistische Mutualiteiten waarop chronisch zieken een beroep kunnen doen.

Brochure ‘Ondervoeding bij ouderen’

Ouderen zijn extra kwetsbaar voor ondervoeding omdat ze minder eetlust hebben en vaak ziek zijn. Mantelzorgers worden hier dikwijls mee geconfronteerd.

Deze brochure is een praktische gids voor mantelzorgers om de signalen van ondervoeding bij de zorgvrager te herkennen. Ze vinden er talrijke tips die vertellen wat de mantelzorger zelf kan doen en bij wie hij/zij terecht kan voor hulp.