Het Vlaams Mantelzorgplan: Een antwoord op de noden van mantelzorgers

1 op de 3 Vlamingen ouder dan 18 verleende in het afgelopen jaar mantelzorg. Dat blijkt uit de Zorgenquête van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2021). Ondanks dit hoog aantal, beschouwt niet elke mantelzorger zichzelf als ‘mantelzorger’ en is er onvoldoende ondersteuning voor deze groep vanuit onze samenleving. Het doel van het Vlaams Mantelzorgplan is daarom het beter (h)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers.

Hoewel 9 op 10 van de Vlaamse mantelzorgers hun hulp als zinvol ervaren, is zorgen voor anderen vaak emotioneel en fysiek veeleisend. De helft van de mantelzorgers ervaart emotionele belasting, terwijl een kwart van hen fysieke belasting voelt. Om hen te helpen de zorg vol te houden, werken de erkende mantelzorgverenigingen en het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg 5 projecten uit binnen het Vlaams Mantelzorgplan. Om deze projecten te realiseren investeert de Vlaamse Overheid 1 miljoen euro.

Hoe zien de 5 projecten van het Vlaams Mantelzorgplan eruit?

Mantelzorg op het werk

7 op de 10 mantelzorgers combineert de zorg met een job. Dit project sensibiliseert werkgevers om rekening te houden met deze groep werknemers en biedt hen infosessies en opleidingen rond het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk beleid.

Jonge mantelzorgers

We streven naar gelijke kansen voor jonge mantelzorgers. Dit project richt zich op bewustmaking en implementatie van initiatieven in het onderwijs om jonge mantelzorgers beter te (h)erkennen en ondersteunen.

Psychosociale hulp voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn vaak gefocust op de zorg voor een ander en gaan daarbij soms voorbij aan hun eigen noden en behoeften. We bevorderen daarom de bespreekbaarheid van psychische noden bij mantelzorgers en sporen het bieden van laagdrempelige psychosociale ondersteuning aan.

Optimalisatie van de website mantelzorg.be

Het is makkelijk om als mantelzorger te verdwalen in complexe regels, instanties en informatie. Daarom optimaliseren we de gebruiksvriendelijkheid van www.mantelzorgers.be en maken we de nodige info over mantelzorg snel en eenvoudig toegankelijk. Surf naar de website en bekijk het nieuwe jasje van de website.

Mantelzorges betrekken bij scharniermomenten

Als mantelzorgvereniging hechten we enorm veel waarde aan het luisteren naar, betrekken en ondersteunen van mantelzorgers in elke fase van de zorg. Daarom zetten we met Coponcho onze schouders onder het project “Mantelzorgers betrekken bij scharniermomenten”. Vaak word je als mantelzorger over het hoofd gezien tijdens deze cruciale fases, terwijl je net dan met een heleboel vragen, onzekerheden of bezorgdheden zit.

Daarenboven beschik je over waardevolle informatie over de voorkeuren, gewoontes en situatie van de persoon voor wie je zorgt. Het is daarom van onschatbare waarde om mantelzorgers actief te betrekken in de zorgverlening en hen te ondersteunen waar nodig. Zorg- en hulpverleners spelen hierin een sleutelrol. We bereiken hen met een concreet actieplan, waarbij we ons richten op 4 zaken:

  1. We verzamelen en verspreiden goede praktijken om mantelzorgers te ondersteunen.
  2. We maken zorg- en hulpverleners bewust rond de rol van mantelzorgers bij scharniermomenten.
  3. We geven maatschappelijk werkers de tools om mantelzorgers beter te ondersteunen.
  4. We bevorderen het gebruik van Multidisciplinair Overleg bij huisartsen.

Wil je op de hoogte blijven van de projecten in kader van het Vlaams Mantelzorgplan of wil je jouw ervaringen over mantelzorgondersteuning tijdens scharniermomenten met ons delen? Neem dan contact met ons op via info@coponcho.be of 02 515 02 63!


Meer artikels

Persbericht: Mantelzorgers in de kou door onduidelijkheid attesten

1 april 2020

Mantelzorgers die zich elke dag inzetten voor een familielid, geliefde of buur tijdens deze coronacrisis worden geconfronteerd met een resem…

Demen-zie: De rol van mantelzorgers in het ziekenhuis

4 juli 2023

In Vlaanderen leven op dit moment zo’n 140.000 personen met dementie. Dit aantal neemt snel toe als gevolg van de…

#dahadikeffenodig: draag zorg voor onze mantelzorgers

31 januari 2024

Mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen en één op vijf jongeren tussen 11-18 jaar is het…