De medische criteria van het mantelzorgstatuut zijn aangepast

De medische criteria van het mantelzorgstatuut zijn aangepast. Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgstatuut met bijhorende sociale voordelen, moet degene voor wie je zorgt aan bepaalde medische criteria voldoen. Eén van deze criteria heeft te maken met de punten die de persoon behaalt op de ‘BelRai-schaal’. Dit is een soort vragenlijst die onderzoekt hoeveel zorg iemand nodig heeft. De voorwaarden bij het statuut waren nog niet afgestemd op de BelRai en nu wel. Het minimumaantal benodigde punten is verlaagd van 6 naar 5,5. Dit betekent dat de regels in Vlaanderen nu gelijkgetrokken zijn met de federale regels.

Meer artikels

Theatermonoloog ‘Mistig Landschap’ op Werelddag Dementie

1 september 2019

Op zaterdag 21 september is het Werelddag Dementie. Op die dag kan je het theatermonoloog ‘Mistig Landschap’ bijwonen in woonzorgcentrum…

Positief denken kan je oefenen!

6 april 2021

Wist je dat we per dag ongeveer 60.000 gedachten hebben? Die gedachten bepalen voor een groot deel hoe we ons…

Het glas van mantelzorger Gabriël is altijd halfvol

29 juni 2021

Positief in het leven staan, ook als je in de put zit. Dat is wat ons volgens mantelzorger Gabriël (71)…