Wat kan ik als beheerder van een woonzorgcentrum of assistentiewoning voor mantelzorgers doen?

Mantelzorgers zijn bezorgd over de persoon voor wie ze zorgen en zitten met heel wat vragen. We geven graag wat tips over het informeren van mantelzorgers in tijden van corona.

Ga het gesprek aan

  • Informeer mantelzorgers over hoe het gaat met de persoon voor wie ze zorgen. Help hen ook om contact te houden met deze persoon.
  • Informeer mantelzorgers over de richtlijnen en vertel hen wat ze wel nog kunnen doen voor de zorgvrager.

Informeer mantelzorgers over het verplaatsingsattest

Zorgnet-Icuro voorziet voor woonzorgcentra en assistentiewoningen een verplaatsingsattest dat ze aan mantelzorgers kunnen geven. Het attest heet “Attest essentiële verplaatsing in het kader van hulp bieden aan kwetsbare personen in het kader van de maatregelen covid-19”. Met dit attest kunnen mantelzorgers aantonen dat hun verplaatsing naar het woonzorgcentrum of de assistentiewoning legitiem is.

Je kan als organisatie dit attest aanvragen via:

Het attest moet je dan nog aanvullen met de gegevens van de voorziening. Daarna kan je het bezorgen aan mantelzorgers die essentiële verplaatsingen maken voor de persoon voor wie ze zorgen.

Ben je mantelzorger?

Dan verwijzen we je graag naar onze eerdere blogberichten over serviceflats en assistentiewoningen en over woonzorgcentra.

Heb je nog vragen of nood aan een luisterend oor?
Neem dan contact met ons op via 02/515.02.63 of info@coponcho.be

Meer weten?

Meer artikels

Ontspanning en bewegingstips voor mantelzorgers

17 juni 2020

De coronacrisis heeft in de verf gezet hoe zwaar het werk van een mantelzorger soms is. Ontspanning en zelfzorg is…

Mantelzorgers, ook helden in de zorg

23 april 2020

Elke dag opnieuw geven de 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen zorg en ondersteuning aan ouderen, mensen die ziek zijn, mensen met…

Heropstart activiteiten: voorzorgsmaatregelen voor mantelzorgers

6 juli 2020

Vanaf september kunnen de verenigingen voor mantelzorgers en zorggebruikers, mits voorzorgsmaatregelen, eindelijk de groepsactiviteiten opnieuw starten. Alle fysieke bijeenkomsten werden…