Maatregelen coronavirus voor serviceflats en assistentiewoningen

Vanaf 10 mei is er weer beperkt bezoek mogelijk in autonome serviceflats en assistentiewoningen.

Onderstaand overzicht geeft weer wat mag en wat niet mag.

Verschillende maatregelen

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de maatregelen verschillen naargelang het type serviceflat of assistentiewoning. We schetsen per type de maatregelen.

Type 1
Bevindt de serviceflat of assistentiewoning zich in het gebouw van een woonzorgcentrum en/of kan deze niet volledig gescheiden worden van dit woorzorgcentrum? Indien het antwoord ‘ja’ is, dan geldt een algemeen bezoekverbod en moet je de richtlijnen voor woonzorgcentra volgen. Voor deze maatregelen verwijzen we naar een blogbericht dat we eerder publiceerden.

Type 2
Alle andere situaties. Bijvoorbeeld de serviceflat of assistentiewoning bevindt zich in een apart gebouw naast een woonzorgcentrum of de woning is helemaal niet gekoppeld aan een woonzorgcentrum.

In deze situatie moeten bewoners zich houden aan de algemene maatregelen die gelden voor de volledige bevolking. Voor de meeste recente maatregelen kan je terecht op info-coronavirus.be. Informeer ook bij de uitbater van de serviceflat of de assistentiewoning om meer te weten komen over de specifieke voorzorgsmaatregelen die zij nemen. Zij mogen namelijk de bezoekregeling zelf verder uitwerken en organiseren.

Heb je nog vragen of nood aan een luisterend oor?
Neem dan contact met ons op via 02/515.02.63 of info@coponcho.be

Meer weten?