Wat is een kortverblijf? Karen, medewerker van een kortverblijf, licht toe.

In een kortverblijf kan je zorgvrager terecht voor tijdelijke opvang buiten het thuismileu. Karen Mees is werkzaam in kortverblijf Eureka in Evere. Ze ervaart dat zorgvragers en hun mantelzorgers het aanbod van een kortverblijf te weinig kennen. En dat vindt ze jammer: “Het is leuk om te zien hoe mensen openbloeien door het sociaal contact met anderen. Voor hen begint als het ware een nieuw hoofdstuk.”

Karen, je schreef ons aan om het aanbod van kortverblijf bij mantelzorgers bekend te maken.

Karen: Inderdaad, ik ontmoet dagelijks mantelzorgers en ik merk dat het aanbod van kortverblijf bij hen nog te weinig gekend is. Nochtans kan kortverblijf zorgen dat mantelzorgers even op adem kunnen komen.Stel, je woont bij je zorgbehoevende moeder in en je wil graag op vakantie? Zij zou dan bij ons een tijdje kunnen verblijven. Zo nemen we tijdelijk de zorg van de mantelzorger over. Eureka krijgt op dit moment bijna alleen aanvragen van ziekenhuizen voor revalidaties. Spijtig toch dat mantelzorgers er te weinig gebruik van maken!”

Hoe kunnen mantelzorgers een aanvraag doen?

Karen: “Mensen kunnen bij ons spontaan binnenwandelen of ons mailen of bellen. Ik leg dan een afspraak vast, leid de mensen rond en geef hun uitleg over ons aanbod, de prijzen, de ruimtes. Als er een opname is, help ik hen bij de aanvraag. Ik maak op maat van elke cliënt een dossier met zijn of haar wensen en zorgnoden. We beschikken over tien eenpersoonskamers. De mensen komen en gaan en er is tot nu toe altijd voldoende plaats geweest. Natuurlijk raden we mantelzorgers aan om zich tijdig aan te melden. Gemiddeld wachten mensen één week voor ze effectief de stap zetten naar het kortverblijf. Ze willen begrijpelijk eerst even nadenken en het gesprek aangaan met de zorgvrager.”

Hoe ziet een dag eruit in het kortverblijf? Wat kan een zorgvrager verwachten?

Karen: Rond 8u is er ontbijt. Daarna krijgen de bewoners hun ochtendtoilet en eventuele verzorging. Zodra een bewoner verzorgd en klaar is, kan die naar ons salon, de bibliotheek of de tuin voor sociaal contact met anderen. Soms organiseert onze ergotherapeut in de voormiddag ochtendgymnastiek voor iedereen. Over de middag kunnen mensen lunchen en in de namiddag is iedereen welkom in de cafetaria. De dagen zijn divers gevuld, van wandelen of activiteiten met honden tot samen schilderen, pannenkoeken maken, … Deelname aan activiteiten is natuurlijk vrijblijvend. De bewoners kunnenvrij binnen en buiten. Er zijn ook diensten, zoals een kapsalon, pedicure, manicure en kiné.”

Zijn de zorgvragers soms sceptisch om naar een kortverblijf te komen?

Karen: “Dat komt inderdaad vaak voor. De zorgvrager heeft in het begin het idee dat dochter of zoon hem wil ‘wegsteken’. We merken echter dat mensen die bij de eerste rondleiding zeer negatief zijn en zelfs boos op de dochter of zoon, later anders reageren. Dat kan ineens keren. Ze vragen ons soms of ze niet langer mogen blijven. Of soms vragen mensen zelfs een plaatsje in het woonzorgcentrum omdat ze inzien dat ze thuis geïsoleerd geraken.”

“Ons advies is om eerst aan activiteiten deel te nemen of eens te komen eten. Snuif de sfeer eerst wat op. We organiseren maandelijks grotere activiteiten: een concert, een kerstmarkt, een verjaardagsfeest of barbecue voor iedereen, ook uit de buurt. Dan leren de mensen ook ons personeel kennen en krijgen ze wat vertrouwen in ons. Telkens als een bewoner terug naar huis gaat na een kortverblijf, laten we die een anonieme tevredenheidsenquête invullen. Zo weten we wat we kunnen verbeteren aan de kwaliteit van onze werking.”

“Ik heb het gevoel dat mantelzorgers zich vaak schuldig voelen. Dan probeer ik hen gerust te stellen en zeg ik dat ze soms moeten loslaten om een goede mantelzorger te zijn. Kortverblijf zorgt dat je de zorg volhoudt. Je vervult tenslotte verschillende rollen als mantelzorger en je hebt soms tijd nodig om terug te recupereren. Mantelzorgers die te lang en te intensief met de zorg bezig zijn, raken ook in een sociaal isolement terecht. Tijdens een opname in kortverblijf, kunnen ze terug vrienden opzoeken, op vakantie gaan of gewoon eens tijd nemen voor zichzelf!”

Interview: Liliana Nikolova

Meer weten?

Andere vragen

Wat doet de bekwame helper juist?

De bekwame helper mag een aantal welomlijnde verpleegkundige handelingen stellen, maar is zelf geen verpleegkundige. Het kan iemand zijn zoals...

Lees meer

Bestaat er in mijn gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie?

Sommige gemeenten keren een premie uit om mantelzorgers te ondersteunen: de gemeentelijke mantelzorgpremie. De gemeente kiest zelf of ze deze…

Lees meer

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand…

Lees meer