Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Als mantelzorger of zorgbehoevende kan je in aanmerking komen voor premies die je zorgsituatie financieel kunnen verlichten. 

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Als mantelzorger kan je in bepaalde gemeenten de gemeentelijke mantelzorgpremie krijgen omdat je voor iemand zorgt.

Verschilt van gemeente tot gemeente

 • Niet alle gemeentes kennen een mantelzorgpremie toe.
 • De bedragen en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Zo zal je in sommige gemeentes moeten voldoen aan een minimumleeftijd en in andere gemeentes wordt verwacht dat je bij de persoon, voor wie je zorgt, inwoont.
 • Soms ontvang je de premie maandelijks of jaarlijks.
 • Soms betaalt de gemeente de premie uit aan de mantelzorger. Soms aan de zorgvrager.

Wil je weten of je recht hebt op een mantelzorgpremie?

Dan kan je 3 dingen doen:

 • Zoek via deze pagina op of jouw gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie heeft.
 • Neem contact op met je gemeente en vraag het na.
 • Of contacteer ons via 02 515 02 63 of info@coponcho.be

Zorgbudgetten via de Vlaamse Sociale Bescherming

Via de Vlaamse Sociale Bescherming kan je mogelijk in aanmerking komen voor een aantal premies als je lange tijd zwaar zorgbehoevend bent of als je door ziekte, ouderdom of handicap financiële ondersteuning nodig hebt om de zorg te organiseren.

Welke premies bestaan er via de Vlaamse Sociale Bescherming?

 • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Een zorgbudget voor mensen met een handicap

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • Dit budget heette vroeger de premie van de Vlaamse zorgverzekering of de mantelzorgpremie.
 • Dat is een vast bedrag van 140 euro per maand.
 • Het bedrag hangt niet af van je inkomen en het is niet belastbaar.
 • Er is geen leeftijdsgrens.
 • Of je recht hebt op deze premie hangt af van een
  aantal voorwaarden.

Hoe vraag je het aan? 

 • Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk (gratis) van je ziekenfonds.
 • Indicatiestellers komen langs op huisbezoek en stellen vast wat je zorgbehoefte is.
 • Je krijgt dan nadien binnen de 4 maanden een antwoord. Het recht geldt vanaf de eerste dag na de 4de maand wanneer de aanvraag gebeurde.
 • Wie verhuist naar een erkend woonzorgcentrum (of gelijkaardig), wordt automatisch beschouwd als zwaar zorgbehoevend en krijgt het zorgbudget. De aanvraag wordt meestal snel in orde gebracht door het rusthuis zelf. Je kan hiervoor terecht bij de sociale dienst van het rusthuis.
 • Let op! Mensen met een palliatief attest, moeten geen wachttijd van 4 maanden doorlopen. Op basis van dat attest, wordt het zorgbudget onmiddelijk toegekend, mits voldaan aan de voorwaarden.

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • Dit budget heette vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB).
 • Dit bedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de zorgnood, en wordt dus voor iedereen afzonderlijk berekend.
 • Voor 65’+ers.
 • Of je recht hebt op een premie hangt af van een aantal voorwaarden.
 • Indien je in aanmerking komt, hoor je dat binnen de 4 maanden. Let op, je krijgt het zorgbudget uitbetaald met terugwerkende kracht en dat geldt vanaf de eerste dag van de aanvraag!

Hoe vraag je het aan?

 • Je doet dit online. Je hebt een elektronische identiteitskaart (eID) van de zorgbehoevende nodig, een kaartlezer en de PIN code van de identiteitskaart.
 • Of je maakt een afspraak bij de Dienst Maatschappelijk Werk (gratis) van je ziekenfonds. Zij vullen de online aanvraag samen met jou in. Breng zeker de elektronische identiteitskaart (eID) en de pincode mee van de persoon voor wie de aanvraag moet gebeuren. Licht hen in over wie de huisarts is en wat de bankgegevens zijn.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

 • Dit heette vroeger het basisondersteuningsbudget en is bedoeld voor mensen met een handicap, ongeacht hun leeftijd, die af en toe zorg en ondersteuning nodig hebben, maar wel nog voldoende zelfredzaam zijn.
 • Het is een vast bedrag van 300 euro per maand
 • Deze tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan al wie daarvoor in aanmerking komt. Het hangt niet af van het inkomen en wordt niet belast.

Meer weten?

Andere vragen

Wat doet de bekwame helper juist?

De bekwame helper mag een aantal welomlijnde verpleegkundige handelingen stellen, maar is zelf geen verpleegkundige. Het kan iemand zijn zoals...

Lees meer

Bestaat er in mijn gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie?

Sommige gemeenten keren een premie uit om mantelzorgers te ondersteunen: de gemeentelijke mantelzorgpremie. De gemeente kiest zelf of ze deze…

Lees meer

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand…

Lees meer