Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Als mantelzorger of zorgbehoevende kan je in aanmerking komen voor premies die je zorgsituatie financieel kunnen verlichten. 

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Als mantelzorger kan je in bepaalde gemeenten de gemeentelijke mantelzorgpremie krijgen omdat je voor iemand zorgt.

Verschilt van gemeente tot gemeente

 • Niet alle gemeentes kennen een mantelzorgpremie toe.
 • De bedragen en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Zo zal je in sommige gemeentes moeten voldoen aan een minimumleeftijd en in andere gemeentes wordt verwacht dat je bij de persoon, voor wie je zorgt, inwoont.
 • Soms ontvang je de premie maandelijks of jaarlijks.
 • Soms betaalt de gemeente de premie uit aan de mantelzorger. Soms aan de zorgvrager.

Wil je weten of je recht hebt op een mantelzorgpremie?

Dan kan je 2 dingen doen:

 • Neem contact op met je gemeente en vraag het na.
 • Of contacteer ons via 02 515 02 63 of info@coponcho.be

Zorgbudgetten via het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Via het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kan je recht hebben op aantal premies als je lange tijd zwaar zorgbehoevend bent of als je door ziekte, ouderdom of handicap financiële ondersteuning nodig hebt om de zorg te organiseren.

Welke premies bestaan er via het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming?

 • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Een zorgbudget voor mensen met een handicap

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • Dit budget heette vroeger de premie van de Vlaamse zorgverzekering.
 • Dat is een vast bedrag van 135 euro per maand.
 • Het bedrag hangt niet af van je inkomen.
 • Er is geen leeftijdsgrens.
 • Of je recht op een premie hangt af van een
  aantal voorwaarden.

Hoe vraag je het aan? 

 • Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk (gratis) van je ziekenfonds.
 • Indicatiestellers komen langs op huisbezoek en stellen vast wat je zorgbehoefte is.
 • Je krijgt dan nadien binnen de 4 maanden een antwoord of je recht hebt op het zorgbudget voor zwaarzorgbehoevenden. 
 • Voor wie verhuist naar een erkend woonzorgcentrum (of gelijkaardig), wordt de aanvraag meestal in orde gebracht door het rusthuis zelf. Je kan hiervoor terecht bij de sociale dienst van het rusthuis.  Gebeurt dat niet, dan kan je de aanvraag zelf doen via een verblijfsattest van het rusthuis of ouderenvoorziening.

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • Dit budget heette vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB).
 • Dit bedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de zwaarte van de zorgbehoefte, en wordt dus voor iedereen individueel berekend.
 • Voor 65’+ers.
 • Of je recht hebt op een premie hangt af van een aantal voorwaarden.

Hoe vraag je het aan?

 • Je doet dit online. Je hebt een elektronische identiteitskaart (eID) van de zorgbehoevende nodig en een kaartlezer. Daarbij moet je de pincode van de ID kennen.
 • Of je maakt een afspraak bij de Dienst Maatschappelijk Werk (gratis) van je ziekenfonds. Zij vullen de online aanvraag samen met jou in. Breng zeker de elektronische identiteitskaart (eID) en de pincode mee van de persoon voor wie de aanvraag moet gebeuren. Licht hen in over wie de huisarts is en wat de bankgegevens zijn.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

 • Dit heette vroeger het basisondersteuningsbudget
 • Dit is een vast bedrag van 300 euro per maand
 • Deze tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke doelgroepen en wordt aan hen automatisch toegekend. Het hangt niet af van het inkomen.

Meer weten?

Andere vragen

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand…

Lees meer

Waarom je zorg nu al plannen?

Als je gezondheidsproblemen ondervindt wegens ziekte, ouderdom of handicap kan het belangrijk zijn om tijdig een aantal zaken vast te…

Lees meer

Wat doet de Dienst Maatschappelijk Werk?

Hoor je ook soms je buurman zeggen dat de maatschappelijk werkster is geweest? Of heb je gelezen dat je voor…

Lees meer