Vlaamse regering keurt Vlaams mantelzorgplan goed

Het Vlaams mantelzorgplan van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits werd definitief goedgekeurd. De erkenning en ondersteuning van mantelzorgers staat centraal binnen dit nieuwe Vlaamse mantelzorgplan. Voor de uitwerking van een aantal specifieke projecten binnen dit plan werd er 1 miljoen euro vrijgemaakt.

Onze mantelzorgvereniging Coponcho heeft meegeholpen aan de uitwerking van dit Vlaams mantelzorgplan. We zullen ons ook constructief blijven inzetten voor de projecten, waarbij wij ons specifiek zullen focussen op de mantelzorgondersteuning tijdens scharniermomenten.

Hieronder lees je het volledige persbericht van Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

Persbericht

De Vlaamse Regering heeft het Vlaams mantelzorgplan van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits definitief goedgekeurd. Ze beklemtonen zo het belang van mantelzorg, met erkenning van de meerwaarde van mantelzorg voor het zorg- en welzijnslandschap en de samenleving. Het mantelzorgplan legt de klemtoon op het erkennen en herkennen van mantelzorgers. Daarnaast is het de bedoeling om mantelzorgers verder te ondersteunen. Voor de uitwerking van het plan rekent minister Crevits op het Vlaams Mantelzorgplatform en het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Vanuit het relanceplan Vlaamse Veerkracht wordt er van 1 miljoen euro geïnvesteerd. Hiermee toont Vlaanderen dat het de mantelzorg nadrukkelijk op de kaart zet.

“Mantelzorger zijn, is één van de mooiste rollen die je als mens kan opnemen. Zorg dragen voor wie je lief hebt, is de basis van een samenleving. Maar het kan soms emotioneel zwaar zijn. Waardering voor de zorg die iemand opneemt en gepaste ondersteuning kunnen mantelzorgers helpen de zorg vol te houden. Met het nieuwe mantelzorgplan spelen we daar volop op in. Alle acties van het plan zijn even belangrijk, maar de projectsubsidies leggen de focus op de combinatie werk–mantelzorg, jonge mantelzorgers en psychologische begeleiding.” – Hilde Crevits  

Uitwerking van het nieuwe Mantelzorgplan

Het nieuwe Mantelzorgplan kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de verschillende mantelzorgverenigingen. Het grote doel van het plan is om de zichtbaarheid van mantelzorg op de werkvloer, op school en in de samenleving te vergroten. Meer specifiek houdt dat in dat er acties worden ondernomen om mantelzorgers te ondersteunen en om hen de waardering en het respect te geven die ze verdienen.

Om de doelstellingen van het plan uit te werken, worden er onder meer thematische werkgroepen opgericht. Deze thematische werkgroepen zullen verschillende deelprojecten op poten zetten. Daarvan vallen vier deelprojecten onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Mantelzorgplatform. Deze vier deelprojecten gaan over:

  • Mantelzorgbeleid op het werk

Zeven op tien mantelzorgers hebben een job. Het is dus belangrijk dat zij ook (h)erkend worden op de werkvloer. Dit project sensibiliseert personeelsdiensten, werkgevers en werknemers en zorgt voor de implementatie van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

  • Mantelzorgondersteuning bij scharniermomenten

Mantelzorgers geven vaak aan dat ze bij een opname van hun dierbare in een zorginstelling nog onvoldoende gehoord worden. Bij dit project worden mantelzorgers via proeftrajecten volwaardig betrokken bij belangrijke scharniermomenten zoals bijvoorbeeld de verhuizing naar een woonzorgcentrum. Luisteren naar hun verhaal en informatie verschaffen zijn hierbij cruciaal.

  • Jonge mantelzorgers

Mantelzorgers zijn er van alle leeftijden. In dit project wordt er aandacht besteed aan de jongsten onder hen. Want er is nood aan een bewustmakingstraject voor zorgaanbieders, jeugddiensten en onderwijsinstellingen inzake jonge mantelzorgers.​

  • Psychologische begeleiding voor mantelzorgers

Mantelzorger zijn, leidt soms tot emotioneel zware momenten. Met dit project wordt er in psychologische begeleiding voorzien voor mantelzorgers. Dat gebeurt via ondersteuning aan de hand van de eerstelijnspsychologische functie en via psycho-educatiepakketten.

Een vijfde en laatste deelproject is de optimalisering van deze website, www.mantelzorgers.be, tot een centraal, helder toegangspunt voor basisinformatie over mantelzorg. Want het verstrekken van heldere en toegankelijke informatie is van uiterst belang bij een goede ondersteuning van mantelzorgers.

De projecten lopen van 1 december 2022 tot en met 31 december 2024.​

PERSCONTACT: Carmen De Rudder – woordvoerder – 0492346066​


Meer artikels

Theatermonoloog ‘Mistig Landschap’ op Werelddag Dementie

1 september 2019

Op zaterdag 21 september is het Werelddag Dementie. Op die dag kan je het theatermonoloog ‘Mistig Landschap’ bijwonen in woonzorgcentrum…

TEVEEL KWETSBARE MENSEN ZONDER ENERGIEPREMIE

5 december 2022

Op donderdag 27 oktober keurde het parlement een nieuwe energiewet goed. Burgers met een elektriciteit- en gasaansluiting zullen voor november…

Een verhoogde tegemoetkoming, wat is dat?

21 december 2022

Je gezondheidskosten kunnen soms snel oplopen. Op raadpleging bij de huisarts, een dag in het ziekenhuis, medicatie, de jaarlijkse bijdrage…