Open brief aan de regering: “Blijf investeren in kwalitatieve zorg”

Met een open brief aan de regering signaleren welzijns- en gezondheidsorganisaties hun bezorgdheid over de toekomst in de zorg. Ook het Vlaams Mantelzorgplatform (waar Coponcho deel van uitmaakt) ondertekende de brief. Wij steunen de oproep voor kwaliteitsvolle en adequate zorg, ondersteund door de overheid.

De volledige brief vind je hier:

Sociaal Vlaanderen is springlevend! Of net niet?

Vlaanderen draagt solidariteit in haar DNA. Het is hartverwarmend om dag in dag uit te zien hoe zorgmedewerkers, zorgverleners en mantelzorgers groot en klein, dik en dun, gezond en ongezond, jong en oud werken aan een warmer Vlaanderen, aan een zorgzaam Vlaanderen. En dit niet alleen in de warmste week.

Vraag het maar aan de ouders van Pia. Bijna 1 miljoen Vlamingen zamelden recent op enkele dagen ongeveer 2 miljoen euro in nodig om een klein meisje haar leven te redden.

Hoe hartverwarmend het verhaal van Pia ook is, het laat ons ook wat verweesd achter: met het gevoel dat wij er op moeilijke momenten toch alleen voor dreigen te staan, en moeten vechten voor onze zorg. Als klein duimpje tegen een farmareus.  

Wij zijn dan ook bezorgd. Kwaliteitsvolle en adequate zorg mag immers niet afhangen van spontane acties gebouwd op individuele solidariteit. Solidariteit moet ingebed zitten in een sterke sociale en warme samenleving. Niet teren op aalmoezen of liefdadigheid, maar bloeien op zekerheid! Dat is waar kwetsbare mensen recht op hebben.

Daarom hebben wij nood aan een overheid die het solidaire DNA van de Vlamingen respecteert en verankert in haar beleid. Een overheid die draagvlak creëert, faciliteert en vertrouwen geeft, een overheid die zorgt voor continuïteit. Een overheid ook, die ruimte biedt aan de zorgsector om te werken aan zorg op maat en het  vertrouwen geeft aan de duizenden zorgverleners, zorgmedewerkers, sociale organisaties en het middenveld om te doen waar ze goed in zijn.

Wij willen de komende vijf jaar voluit werken aan een beter Vlaanderen waar voor iedereen gezorgd wordt, ook voor de meest kwetsbaren onder ons. Dat is een Vlaanderen waarin de 16-jarige Emma tijdens een moeilijke periode in haar leven snel de gepaste en nodige zorg krijgt. Dat is een Vlaanderen waarin de 42-jarige Arthur die in een rolstoel zit, integraal deel uitmaakt van onze samenleving en ondersteund wordt op een manier die hem past. Dat is een Vlaanderen waarin de 80-jarige Jos kan rekenen op een warme en menselijke zorg, in zijn thuisomgeving, in een woonzorgcentrum of waar hij wil. Dat is een Vlaanderen waarin de pasgeboren Shaireen kan opgroeien in een gezonde en zorgende leefomgeving.

Alle ingrediënten om te kunnen dromen van en te leven in een springlevend sociaal Vlaanderen, waarin welzijn en gezondheid sterk met elkaar verbonden zijn, zijn aanwezig. Nu de overheid nog.

Want een springlevend sociaal Vlaanderen is een Vlaanderen waar gekozen en ingezet wordt op een universele en betaalbare toegang tot zorg en ondersteuning voor eenieder. Dat is een samenleving waar de kwaliteit van iedere zorg- en ondersteuningssituatie buiten kijf staat en waar de overheid investeert in een continue verbetering, kwaliteit en capaciteit van zorg, in het verder wegwerken van wachtlijsten, in het goed opvangen van kinderen met een psychische kwetsbaarheid, in het warm bijstaan van ouderen, in het respectvol omgaan met eenieder.

Wij willen bezig zijn met zorg waar de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn omgeving centraal staan. Niet met gevechten over structuren en overleven, maar de strijd aangaan tegen (zorg)ongelijkheid en armoede. Wij willen samenwerken op basis van een gezonde combinatie van professionele en informele hulp. Niet bezig zijn met een concurrentieel opbod. Wij willen investeren in betere zorg, geen energie verspillen aan de strijd tegen afbouw. Wij willen zuurstof krijgen voor onze goesting, voldoende helpende handen voor een betaalbare en menselijke zorg voor iedereen zodat afhankelijke personen of mensen met een verminderde zelfredzaamheid de steun krijgen die ze nodig hebben en de zorgverleners en –medewerkers het respect krijgen dat ze verdienen.

Maar wij zijn bezorgd. Wij vragen dan ook aan de nieuwe Vlaamse regering vertrouwen te geven aan die organisaties die mantelzorgers en kwetsbare mensen ondersteunen. Om vertrouwen te geven aan organisaties die verder willen bouwen aan een zorgzaam en sociaal Vlaanderen. Wij willen jullie bondgenoten zijn in dit verhaal, niet jullie tegenstrevers of vijanden. Wij willen samen met jullie dit DNA in stand houden, verder ontwikkelen, verbeteren, evolueren. Dat is waar wij goesting in hebben. Jullie ook?

Ondertekend door:

 • Jurn Verschraegen – Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
 • Nils Vandenweghe – Vlaamse Ouderenraad
 • Hendrik Delaruelle – Vlaams Welzijnsverbond
 • Dries Fonteyn – STAN Trefpunt Verstandelijke Handicap
 • Karin Van Mossevelde – Socialistische Vereniging van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen
 • Luc Van Gorp – Vlaams Intermutualistisch College
 • Patrick Vander Weyden – SOM Federatie van Sociale Ondernemingen
 • Hilde Deneyer – Vlaams Apothekersnetwerk
 • Johan Tourné – Vlaams Mantelzorgplatform
 • Stefaan Berteloot – Zorggezind
 • Ingrid Lieten – Vereniging voor Social Profit Ondernemingen
 • Hendrik Van Gansbeke – Vlaamse Federatie voor Diensten Thuisverpleging
 • Roel Van Giel – Domus Medica
 • Anton Smagghe – Federatie Vrije Beroepen
 • Margot Cloet – Zorgnet-Icuro

Meer artikels

Nieuw schrijf-, doe- en denkboekje: Eerste hulp bij dementie

19 januari 2022

We hebben niet stilgezeten in 2021. Zo gaven we heel wat online en fysieke vormingen, hebben we deelgenomen aan mantelzorgprojecten,…

Dag van de mantelzorg: Bestel je post-its

16 maart 2021

Op 23 juni vieren we de dag van de mantelzorg. Met het oog op deze bijzondere dag willen we niet…

Een boek lezen, 100 % coronaproof

4 juni 2020

Wat het effect is van ‘boeken lezen’, is persoonlijk. Maar over het algemeen kan gesteld worden dat boeken, verhalen en…