Persbericht: mantelzorgers houden de zorg mee draaiende

De afgelopen maanden vloeide er een golf van solidariteit door ons land. De solidariteit ten aanzien van onze zorgverleners in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg was werkelijk hartverwarmend om te zien. Elke avond applaudisseerden we voor hen, en terecht. Maar tegelijk werd een andere belangrijke groep vergeten! We vergaten dat onze straten en wijken ook bewoond worden door mensen die thuis zorgen voor een dierbare. Mantelzorgers dus, een groep die vaak onzichtbaar blijft maar met hun liefdevolle zorg tegelijk de wereld draaiende houdt.

Onzichtbaar

In Vlaanderen wordt er geschat dat er zo’n 600.000 van deze prachtexemplaren rondlopen. Deze onzichtbare helden zetten zich dag in dag uit in voor de persoon voor wie ze zorgen. Zo heb je Johan die zorgt voor zijn vrouw met een degeneratieve ziekte of Inge die zorgt voor haar mama. Zij hebben tijdens de coronacrisis nog meer van zichzelf gegeven. Dat was niet altijd evident, want van de ene dag op de andere viel er heel wat professionele ondersteuning weg.

Coördinator van Coponcho Sarah vertelt: “wat we vooral horen terugkomen in al deze verhalen is niet de angst, maar de enorme nood aan tijd voor zichzelf en sociaal contact. In normale tijden is mantelzorg al zwaar en bij momenten eenzaam, de coronacrisis heeft dit enkel versterkt. Sommige mantelzorgers vonden ondersteuning via digitale communicatie, maar andere mantelzorgers geraakten net meer afgesloten van de buitenwereld. Om mantelzorgers een hart onder de riem te steken, organiseerden we zelf een belronde. We merkten dat we met een kort telefoontje, een eenvoudige blijk van erkenning en waardering, al heel veel konden bereiken.”

Ondertussen is Coponcho ook gestart met digitale praatgroepen, waarop ze mantelzorgers samenbrengt en hen ervaringen laat uitwisselen. “Deze digitale praatgroepen zijn een goed alternatief om mantelzorgers op een veilige manier samen te brengen, maar ook zonder digitale tools kunnen jij en ik mantelzorgers helpen”, aldus coördinator van Coponcho Sarah.

Maar onmisbaar!

Net door dat gebrek aan sociaal contact en de vaak aanwezige bescheidenheid voor wat ze dagelijks doen blijft deze groep vaak onzichtbaar. Coponcho roept daarom op om vandaag, op de dag van de mantelzorg, even de tijd te nemen om mantelzorgers te bedanken, want ook zij zijn onmisbaar in ons zorgsysteem. “Ken je iemand die zorgt voor een ander? Bel, mail, stuur een brief, ga langs en vertel hem/haar hoe hard je onder de indruk bent van al het werk dat hij/zij verzet. Maak mantelzorgers zichtbaar.”

Coponcho doet tot slot ook een oproep aan alle beleidsmakers. Net zoals artsen en verpleegkundigen het ziekenhuis draaiende houden, houden mantelzorgers ons informele zorgnetwerk draaiende. “Tijdens de digitale praatgroepen horen we van mantelzorgers dat ze zich tijdens de coronacrisis echt in de steek gelaten voelden”, aldus Salma Srihi, vormingsmedewerker bij Coponcho. Coponcho vraagt daarom échte ondersteuning en waardering van mantelzorgers en dit op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Zet niet enkel in op quick wins, zoals digitale initiatieven of checklists, maar zorg ook voor échte ondersteuning in de vorm van respijtzorg of toegang tot psychosociale dienstverlening. Daarnaast vraagt Coponcho om bij een nieuwe verstrenging van de coronamaatregelen meer aandacht te hebben voor de impact van deze maatregelen op mantelzorgers.

Meer artikels

Omgaan met verlies

4 april 2023

Ann Kindts (46) kreeg op 39-jarige leeftijd een burn-out. In haar zoektocht om weer vat op haar leven te krijgen,…

Een boek lezen, 100 % coronaproof

4 juni 2020

Wat het effect is van ‘boeken lezen’, is persoonlijk. Maar over het algemeen kan gesteld worden dat boeken, verhalen en…

Bestel een postkaart en bedank je mantelzorger!

8 juni 2023

Het is 23 juni, de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop we alle mantelzorgers willen laten weten dat ze…