Waar vind ik tijdelijk opvang voor de persoon voor wie ik zorg?

​Om even op adem te komen of er gewoon even tussenuit te zijn, kan je op zoek gaan naar tijdelijke opvang voor de persoon voor wie je zorgt:

​Wat is een centrum voor kortverblijf?

Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere verblijft dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum.

Een centrum voor kortverblijf is verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

Hoe lang kan iemand opgenomen worden in een centrum voor kortverblijf? 

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen, verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in een centrum voor kortverblijf.

Hoe kan je een centrum voor kortverblijf in jouw buurt vinden?

Opvang in een dag- en verzorgingscentrum

In een dag-en verzorgingscentrum kan de zorgvrager dagelijks terecht voor gepaste verzorging en opvang. Daarnaast bieden deze dagopvangcentra revalidatie-activiteiten en medische zorg aan.

Andere vragen

Wat is een kortverblijf? Karen, medewerker van een kortverblijf, licht toe.

In een kortverblijf kan je zorgvrager terecht voor tijdelijke opvang buiten het thuismileu. Karen Mees is werkzaam in kortverblijf Eureka…

Lees meer

Welk soort verlof kan je aanvragen als mantelzorger?

Om je mantelzorgsituatie te verlichten kan je in verschillende sectoren verlof aanvragen. Zo kan je tijd vrijmaken voor de persoon…

Lees meer

Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt?

Heb je meldingsplicht of gunningsplicht voor een kangoeroewoning of zorgwoning. Vind een erkende lijst van serviceflats. Advies voor woningaanpassingen en...

Lees meer

Wanneer ben ik mantelzorger?

Vanaf wanneer ben je mantelzorger? Is vrijwilligerswerk mantelzorg?

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een premie?

Als mantelzorger kan je in aanmerking komen voor premies die je zorgsituatie financieel kunnen verlichten.  De gemeentelijke mantelzorgpremie Zorgbudgetten van…

Lees meer

Heb ik of mijn zorgvrager recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Vanaf wanneer heb je recht op een tegemoetkoming bij mobiliteitshulpmiddelen?

Lees meer

Moet ik een attest aanvragen?

Je kan geen certificaat of attest aanvragen om te bewijzen dat je mantelzorger bent. Vanaf 1 oktober 2019 ging er…

Lees meer