Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt?

Ieder van ons heeft graag zijn eigen stekje. Maar wat als het niet meer lukt om voor jezelf te zorgen?

Je hebt verschillende opties:

Aanpassingen aan je woning

Dankzij hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld handgrepen in het toilet, de installatie van een traplift of de aanpassing van een doucheruimte vergroot je het comfort van je woning.

Onze tips

Belastingvermindering voor inwonende zorgbehoevende familieleden

De overheid voorziet een belastingvoordeel voor mensen die één of meerdere personen ten laste hebben. Woont een zorgbehoevend familielid sinds 1 januari van het aanslagjaar bij jou in? Dan kom je misschien in aanmerking voor een belastingvermindering! Op de website van de FOD Financiën kan je nagaan welke personen je ten laste kan nemen in je belastingaangifte en hoeveel je fiscaal voordeel precies bedraagt.

Voor een beperkt aantal personen geldt er een bijkomend belastingsvoordeel. Hiervoor moet de persoon zwaar zorgbehoevend zijn en/of een handicap hebben. Alle voorwaarden kan je raadplegen op de website van de FOD Financiën.

Opgelet! Deze regeling geldt niet voor mensen die samenwonen in een geregistreerde zorgwoning, want deze worden gezien als aparte huishouden. Hierdoor worden uitkeringen en belastingen apart berekend.

Zorgwonen

In een kangoeroe- en/ of zorgwoning leef je als zorgbehoevend koppel of alleenstaande op hetzelfde adres als jouw mantelzorger(s). Zorgwonen kan onder verschillende woonvormen. Zo kunnen zorgbehoevenden in een afzonderlijk deel van hetzelfde huis wonen, in een bestaande bijbouw of kan er een mobiele unit geplaatst worden.

Bovendien kunnen de zorgbehoevende en mantelzorger op één adres wonen zonder dat dit een nadelig effect heeft op sociale uitkeringen of andere sociale voordelen. Uw woning moet dan bij de gemeente wel als zorgwoning geregistreerd staan.

Onze tips

  • Afhankelijk van het type woning (verbouwing, bestaande bijbouw, mobiele unit of uitbreiding) heb je een meldingsplicht of vergunningsplicht. Heb je geen vergunning nodig voor de woningaanpassingen die jij wil doen? Dan heb je wel een meldingsplicht.
  • Zorgwonen kan je als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

Serviceflats of assistentiewoningen

Deze woningen zijn aangepast en hulp is nooit veraf. Je hebt inspraak en autonomie. De omkadering is afgestemd op je veiligheid en comfort.

Onze tips

Woonzorgcentra

Een woonzorgcentrum (rusthuis) is de meest bekende woonvorm voor ouderen. Het woonzorgcentrum helpt de bewoners door maaltijden, verzorging en medische hulp te voorzien. Een multidisciplinair team van professionals staat 24/7 klaar voor de bewoners. Daarnaast is er animatie, beweging, psychosociale begeleiding, …

Onze tips

  • Voor deze woonvorm zijn er meer aanvragen dan plaatsen. Er zijn centra die duurder zijn dan andere of die andere diensten aanbieden. Het is dus belangrijk om je goed te informeren vooraleer je in te schrijven op een wachtlijst.
  • Informeer je over de bepaling van de dagprijs bij een ouderenvoorziening.

Meer weten?

Andere vragen

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waar je in rolt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand anders vanuit een…

Lees meer

Waarom je zorg nu al plannen?

Als je gezondheidsproblemen ondervindt wegens ziekte, ouderdom of handicap kan het belangrijk zijn om tijdig een aantal zaken vast te…

Lees meer

Wat doet de Dienst Maatschappelijk Werk?

Hoor je ook soms je buurman zeggen dat de maatschappelijk werkster is geweest? Of heb je gelezen dat je voor…

Lees meer