Wanneer ben ik mantelzorger?

Mantelzorg, wat is dat?

Mantelzorger ben je als je op regelmatige basis zorgt voor een partner, ouder, een kind, schoonouder, een buur of een vriend, die omwille van ziekte, handicap, ouderdom, psychische kwetsbaarheid of verslaving extra zorg nodig heeft.

  • Je doet dit omdat je met de persoon een affectieve, sociale band hebt.
  • Je neemt op regelmatige basis zorgtaken op.
  • Dit is niet jouw beroep.
  • Mantelzorger ben je nog steeds als de hulpbehoevende persoon wordt opgenomen in een ouderenvoorziening.
  • Mantelzorg is bovendien niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest bewust om te zorgen en kan dit te allen tijde stopzetten. Een mantelzorger daarentegen rolt erin en kan het einde van zijn engagement helemaal niet kiezen.

Coördinator van Coponcho Sarah legt in dit filmpje het verschil uit tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Vele mensen weten of beseffen niet dat ze mantelzorger zijn

Je kan mantelzorgers niet met één definitie omschrijven. Elke mantelzorgsituatie is anders. Elke zorgbehoevende heeft een andere zorgvraag. De ene heeft enkel nood aan ondersteuning in het huishouden, de andere heeft 24u op 24u verzorging nodig. Mantelzorgers kunnen oud of jong, man of vrouw zijn. Vaak zijn er meerdere mantelzorgers in een zorgsituatie.

In Vlaanderen alleen al zijn er 600. 000 mantelzorgers. Velen weten van zichzelf niet dat ze mantelzorger zijn. Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze die je van de ene dag op de andere maakt.

Heb ik recht op een premie?

Er bestaan premies om zowel zorgvrager als mantelzorger financieel te ondersteunen. Elke premie heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedure.

Heb je recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en ben je tegelijk mantelzorger? Het is in principe niet nodig om dit te melden aan je adviserend arts, maar we raden je wel aan om het te doen. Het heeft geen invloed op je uitkering, maar de arts zal het wel noteren in je dossier.

Andere vragen

Wat doet de bekwame helper juist?

De bekwame helper mag een aantal welomlijnde verpleegkundige handelingen stellen, maar is zelf geen verpleegkundige. Het kan iemand zijn zoals...

Lees meer

Bestaat er in mijn gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie?

Sommige gemeenten keren een premie uit om mantelzorgers te ondersteunen: de gemeentelijke mantelzorgpremie. De gemeente kiest zelf of ze deze…

Lees meer

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand…

Lees meer