Waar vind ik tijdelijk opvang voor de persoon voor wie ik zorg?

​Om even op adem te komen of er gewoon even tussenuit te zijn, kan je op zoek gaan naar tijdelijke opvang voor de persoon voor wie je zorgt:

​Wat is een centrum voor kortverblijf?

Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere verblijft dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum.

Een centrum voor kortverblijf is verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

Hoe lang kan iemand opgenomen worden in een centrum voor kortverblijf? 

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen, verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in een centrum voor kortverblijf.

Hoe kan je een centrum voor kortverblijf in jouw buurt vinden?

Opvang in een dag- en verzorgingscentrum

In een dag-en verzorgingscentrum kan de zorgvrager dagelijks terecht voor gepaste verzorging en opvang. Daarnaast bieden deze dagopvangcentra revalidatie-activiteiten en medische zorg aan.

Andere vragen

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorg is iets waar je in rolt. Je kan mantelzorg dus niet aanvragen. Mantelzorgers zorgen voor iemand anders vanuit een…

Lees meer

Waarom je zorg nu al plannen?

Als je gezondheidsproblemen ondervindt wegens ziekte, ouderdom of handicap kan het belangrijk zijn om tijdig een aantal zaken vast te…

Lees meer

Wat doet de Dienst Maatschappelijk Werk?

Hoor je ook soms je buurman zeggen dat de maatschappelijk werkster is geweest? Of heb je gelezen dat je voor…

Lees meer