Solidaris, iedereen mee!

Onze partners, De Socialistische Mutualiteiten, Bond Moyson en De Voorzorg, heten sinds 1 juli
2022 Solidaris! Die naam werd niet toevallig gekozen. “Want Solidaris staat voor solidariteit, de kernwaarde van ons ziekenfonds! Al meer dan 100 jaar staan we voor een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, en dat blijft nodig!” Algemeen secretaris van Solidaris, Paul Callewaert geeft meer uitleg.

Sociale ongelijkheid in gezondheid

“Sociale ongelijkheid op vlak van de gezondheidszorg in België is een blijver. 88,7 % van de rijkste Belgen vindt dat ze in goede tot zeer goede gezondheid verkeren, terwijl dat maar 61,1 % is bij de armste mensen. Wie een lager inkomen heeft, mist vaker noodzakelijke zorg. Dit omdat de zorg te duur is, te veraf is of de wachtlijsten te lang zijn. Sociale ongelijkheden in de gezondheidszorg ontstaan bovendien al op jonge leeftijd. We zien dat kinderen uit kwetsbare gezinnen bijvoorbeeld minder vaak naar de tandarts gaan, vaker bij de psychiater gaan en vaker antidepressiva nemen. Als je weet dat bijna 1 op 3 kinderen in Vlaanderen opgroeit in een arm gezin, zijn dat heel onrustwekkende cijfers. Deze sociale ongelijkheid dreigt toe te nemen door de opeenvolging van crisissen.”

De rol van de ziekenfondsen

“Kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, daar heeft iedereen recht op. De sociale zekerheid en de ziekenfondsen spelen hier een cruciale rol in. Solidaris wil dat iedereen mee kan, dus ook wie weinig of geen kansen heeft in deze maatschappij. Als ziekenfonds zijn we er voor iedereen. Solidariteit is vandaag belangrijker dan ooit. Het is dankzij de sterke schouders dat we er kunnen staan voor de meest kwetsbaren.“

Nieuwe naam, sterke voordelen

“Een nieuwe naam dus, maar met dezelfde vertrouwde werking. Leden kunnen blijven rekenen op dezelfde dienstverlening en een sterk pakket voordelen. Ook alle partners en de zorgverleners waarmee het ziekenfonds samenwerkt mogen gerust zijn: alle terugbetalingen en dossiers lopen gewoon door onder de naam Solidaris.”

Heb je vragen over de naamsverandering of wil je meer weten over ons ziekenfonds?
Surf dan naar www.solidaris.be

Meer artikels

Gezocht! Vrijwilliger voor de zorgraad van een eerstelijnszone.

19 augustus 2021

Ben je ooit mantelzorger geweest of heb je affiniteit met mantelzorg of zorg via je beroep? Wil je graag de…

In dialoog op Trefdag Mantelzorg in Leuven

13 juni 2019

Op 12 juni vond er een Trefdag Mantelzorg in Leuven plaats waarbij zorgprofessionals in dialoog gaan met elkaar en met…

Voorlopig geen mantelzorgstatuut of -verlof

30 september 2019

In principe zou er met ingang van 1 oktober 2019 een nieuwe wet van kracht zijn waarbij mantelzorgers een statuut…