Solidaris, iedereen mee!

Onze partners, De Socialistische Mutualiteiten, Bond Moyson en De Voorzorg, heten sinds 1 juli
2022 Solidaris! Die naam werd niet toevallig gekozen. “Want Solidaris staat voor solidariteit, de kernwaarde van ons ziekenfonds! Al meer dan 100 jaar staan we voor een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, en dat blijft nodig!” Algemeen secretaris van Solidaris, Paul Callewaert geeft meer uitleg.

Sociale ongelijkheid in gezondheid

“Sociale ongelijkheid op vlak van de gezondheidszorg in België is een blijver. 88,7 % van de rijkste Belgen vindt dat ze in goede tot zeer goede gezondheid verkeren, terwijl dat maar 61,1 % is bij de armste mensen. Wie een lager inkomen heeft, mist vaker noodzakelijke zorg. Dit omdat de zorg te duur is, te veraf is of de wachtlijsten te lang zijn. Sociale ongelijkheden in de gezondheidszorg ontstaan bovendien al op jonge leeftijd. We zien dat kinderen uit kwetsbare gezinnen bijvoorbeeld minder vaak naar de tandarts gaan, vaker bij de psychiater gaan en vaker antidepressiva nemen. Als je weet dat bijna 1 op 3 kinderen in Vlaanderen opgroeit in een arm gezin, zijn dat heel onrustwekkende cijfers. Deze sociale ongelijkheid dreigt toe te nemen door de opeenvolging van crisissen.”

De rol van de ziekenfondsen

“Kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, daar heeft iedereen recht op. De sociale zekerheid en de ziekenfondsen spelen hier een cruciale rol in. Solidaris wil dat iedereen mee kan, dus ook wie weinig of geen kansen heeft in deze maatschappij. Als ziekenfonds zijn we er voor iedereen. Solidariteit is vandaag belangrijker dan ooit. Het is dankzij de sterke schouders dat we er kunnen staan voor de meest kwetsbaren.“

Nieuwe naam, sterke voordelen

“Een nieuwe naam dus, maar met dezelfde vertrouwde werking. Leden kunnen blijven rekenen op dezelfde dienstverlening en een sterk pakket voordelen. Ook alle partners en de zorgverleners waarmee het ziekenfonds samenwerkt mogen gerust zijn: alle terugbetalingen en dossiers lopen gewoon door onder de naam Solidaris.”

Heb je vragen over de naamsverandering of wil je meer weten over ons ziekenfonds?
Surf dan naar www.solidaris.be

Meer artikels

Nieuw: flexibelere regeling van verlof voor medische bijstand vanaf 1 juni 2019

1 juni 2019

Vanaf 1 juni 2019 kan je als werknemer het voltijds verlof voor medische bijstand, mits akkoord van de werkgever, voor…

Wanneer je tegelijk mama en mantelzorger bent

1 oktober 2020

Nathalie is de mama van Floris. Door complicaties tijdens de bevalling liep hij schade op aan de hersenstam, het deel…

Wetsvoorstel over mantelzorgverlof

5 april 2017

Op 03/04/2019 is er een wetsvoorstel voor een mantelzorgstatuut goedgekeurd in commissie sociale zaken. Als het door de kamer geraakt...