Praten over een woonzorgcentrum. Hoe begin je eraan?

Een opname in een woonzorgcentrum is een van de aspecten van zorgplanning. Het vraagt planning, voorbereiding en een duidelijke visie op hoe je jouw zorg en je leven wenst in te plannen. Maar praten over de zorg op latere leeftijd is niet makkelijk. Hoe begin je eraan?

Een opname is natuurlijk geen must, zolang de zorg in de thuisomgeving haalbaar blijft.  Volgens Statistiek Vlaanderen woont 5% van de 65-plussers in een woonzorgcentrum. Gemiddeld is een bewoner van een ouderenvoorziening 87 jaar oud. 4 op 5 bewoners hebben een zware zorgnood.

De stap zetten verloopt niet altijd van een leien dakje. Mensen wachten vaak (te) lang voor ze een verhuis naar een woonzorgcentrum overwegen.

Twijfels

Wees er je van bewust dat er tijdens het gesprek over een opname verschillende zorgen of bedenkingen naar boven kunnen komen:

 • Voor de zorgvrager spelen er allerlei emoties mee. Het gevoel dat je iets opgeeft van jezelf zoals een wens om thuis te wonen of je gevoel van onafhankelijkheid. Voor velen staat het woonzorgcentrum gelijk aan een laatste woonplaats. Dat geeft het een kille ondertoon.
 • Mantelzorgers hebben daarnaast vaak jammer genoeg het gevoel dat zij gefaald hebben in wat zij beschouwen als hun opdracht om de zorg in de thuisomgeving te verzekeren.

Toon begrip voor zulke bezorgdheden en bekijk samen hoe je in kleine stappen de juiste informatie kan inwinnen en de juiste beslissing kan nemen. Oordeel niet te snel, maar toon interesse.

Tips bij een gesprek

Het gesprek over een opname in een ouderenvoorziening blijkt niet altijd evident. Vaak is dat een proces dat moet groeien.

Volgende tips kunnen meestal helpen voor een vlot gesprek:

 • Zoek een moment dat geschikt en aangenaam is voor iedereen die betrokken is bij de zorgsituatie.
 • Benoem je bezorgdheden en je moeilijkheden.
 • Luister actief naar de zorgwensen van de hulpbehoevende. Maak ook ruimte voor gevoelens van onrust, angst, verlies, …
 • Som samen met de persoon voor wie je zorgt wat  hij of zij belangrijk vindt bij het ouder worden. Wat houdt waardig ouder worden in? Ontdek ons invulboekje ‘Eerste Hulp bij Zorgplanning’ om je hierbij te steunen.
 • Maak heldere afspraken en plan eventueel een volgend gesprek voor iedereen.
 • Vlot het niet? Krijg je te maken met veel weerstand tijdens het gesprek? Misschien kan een vertrouwenspersoon helpen. Of kan je hulp inroepen van een objectieve derde partij die het gesprek in goeie banen kan leiden zoals een maatschappelijk werker van het ziekenfonds of je huisarts.

Waar moet je op letten bij je keuze?

Beslis je samen om te gaan voor een opname? Deze tips kunnen je helpen om een goed rusthuis te kiezen:

 • Hou rekening met wat de zorgvrager van een rusthuis verwacht.
 • Informeer vooraf over comfort en kostprijs: dagprijs, diensten die inbegrepen zijn, taksen, bedrag van de waarborg, eventuele korting bij afwezigheid door vakantie of hospitalisatie.
 • Bezoek verschillende rusthuizen. Vraag steeds een rondleiding aan. Let daarbij op de interactie tussen bewoners en personeel.
 • Andere zaken waar je kan op letten: ziet de voorziening er verzorgd uit, is het meubilair in goede staat, hangt er een aangename geur, is er een cafetaria of een restaurant en wat biedt het menu, kan je vrij in en uit wandelen, wat zijn de bezoekuren, wordt er animatie voorzien, krijg je een duidelijk antwoord op al je vragen, kan je eigen meubels of je hond meebrengen, heeft elke kamer een eigen toilet, wastafel, douche en TV aansluiting, is er permanentie ’s nachts, kan je dieetmaaltijden krijgen, …? 
 • Onderzoek of het rusthuis ook een raad heeft waar inspraak van de bewoners mogelijk wordt gemaakt.

Meer weten?

Meer artikels

Een bijeenkomst met andere mantelzorgers, iets voor jou?

25 juli 2019

Willy (65) is mantelzorger en neemt al meer dan een jaar deel aan de maandelijkse mantelzorgbijeenkomsten in het lokaal dienstencentrum…

De medische criteria van het mantelzorgstatuut zijn aangepast

15 januari 2024

De medische criteria van het mantelzorgstatuut zijn aangepast. Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgstatuut met bijhorende sociale voordelen,…

Nieuw: flexibelere regeling van verlof voor medische bijstand vanaf 1 juni 2019

1 juni 2019

Vanaf 1 juni 2019 kan je als werknemer het voltijds verlof voor medische bijstand, mits akkoord van de werkgever, voor…