Persbericht: Mantelzorgers in de kou door onduidelijkheid attesten

Mantelzorgers die zich elke dag inzetten voor een familielid, geliefde of buur tijdens deze coronacrisis worden geconfronteerd met een resem onduidelijke richtlijnen. Dat zeggen mantelzorgorganisatie Coponcho en Solidaris. “Het is bijvoorbeeld heel onduidelijk of een verplaatsingsattest om zorg te kunnen bieden al dan niet noodzakelijk is, en zo, ja waar dit te verkrijgen is. Aansluitend op de reactie van Steunpunt Mantelzorg en i-mens op de liveblog van VRT NWS en in het Laatste Nieuws roepen ook wij de overheid op om dringend duidelijkheid te verschaffen. Ofwel is een attest niet nodig, ofwel komt er één officieel attest dat eenvoudig te verkrijgen is en dat door de politie zonder discussie aanvaard wordt.”

Verwarring troef

“Sinds de invoering van de maatregelen tegen het coronavirus kregen onze diensten heel wat vragen van bezorgde mantelzorgers over dit attest. Mantelzorgers bellen of mailen ons in paniek omdat ze bang zijn dat ze zich niet meer mogen verplaatsen naar de persoon voor wie ze zorgen. We weten dat verplaatsingen toegelaten zijn om hulp te bieden aan minder zelfredzame personen. Nergens wordt evenwel gesproken over een attest.”, aldus coördinator van Coponcho Sarah Van den Bogaert.

De mantelzorgorganisatie en het ziekenfonds stellen vast dat op het terrein de verwarring steeds groter wordt. Bij gebrek aan een officieel attest zijn gemeenten en andere instanties eigen attesten gaan maken. “Elke gemeente en instantie volgt een eigen beleid, waardoor de ene mantelzorger de boodschap krijgt dat hij of zij geen attest nodig heeft, terwijl een familielid in een naburige gemeente wél een attest krijgt. Daar komt nu bij dat als ze op de baan zijn en vragen krijgen van de politie, ze het gevoel krijgen dat zo’n attest noodzakelijk is, wat niet klopt. Je voelt dat dit voor mantelzorgers een grote bron van stress is.”

Meer duidelijkheid voor mantelzorgers

Coponcho is bezorgd. “Mantelzorgers hebben al veel aan hun hoofd. Nu komt daar nog eens de angst bij om de persoon voor wie ze zorgen te besmetten. Extra zorgen over attesten en administratie zouden hier niet mogen bijkomen.” Het ziekenfonds en Coponcho dringen bij de overheid dan ook aan op snelle duidelijkheid. Ofwel komt het signaal dat er geen attest nodig is. Als er wel een attest nodig is, dan moet de overheid een officieel attest ter beschikking stellen.

Coponcho, Solidaris en de zorgkas van het ziekenfonds roepen alle andere instanties ook op om mee te werken aan een eenduidig kader en niet langer eigen attesten uit te geven zonder rechtsgeldigheid. “Door de focus op die attesten lijken we één belangrijk punt uit het oog te verliezen: ook mantelzorgers zijn zorgverleners in deze crisis. Wij moeten hen nu zo goed mogelijk ondersteunen en optreden als hun partner in die zorg.”

Meer artikels

Dubbele zorg, dubbele toewijding

8 juli 2024

Debby Rylant (30) en haar vrouw hebben samen 4 kinderen. Haar eerste kindje kreeg ze toen ze 19 jaar oud…

#dahadikeffenodig: draag zorg voor onze mantelzorgers

31 januari 2024

Mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen en één op vijf jongeren tussen 11-18 jaar is het…

Dag van de mantelzorg: Bestel je post-its

16 maart 2021

Op 23 juni vieren we de dag van de mantelzorg. Met het oog op deze bijzondere dag willen we niet…