Persbericht: Mantelzorgers in de kou door onduidelijkheid attesten

Mantelzorgers die zich elke dag inzetten voor een familielid, geliefde of buur tijdens deze coronacrisis worden geconfronteerd met een resem onduidelijke richtlijnen. Dat zeggen mantelzorgorganisatie Coponcho en Solidaris. “Het is bijvoorbeeld heel onduidelijk of een verplaatsingsattest om zorg te kunnen bieden al dan niet noodzakelijk is, en zo, ja waar dit te verkrijgen is. Aansluitend op de reactie van Steunpunt Mantelzorg en i-mens op de liveblog van VRT NWS en in het Laatste Nieuws roepen ook wij de overheid op om dringend duidelijkheid te verschaffen. Ofwel is een attest niet nodig, ofwel komt er één officieel attest dat eenvoudig te verkrijgen is en dat door de politie zonder discussie aanvaard wordt.”

Verwarring troef

“Sinds de invoering van de maatregelen tegen het coronavirus kregen onze diensten heel wat vragen van bezorgde mantelzorgers over dit attest. Mantelzorgers bellen of mailen ons in paniek omdat ze bang zijn dat ze zich niet meer mogen verplaatsen naar de persoon voor wie ze zorgen. We weten dat verplaatsingen toegelaten zijn om hulp te bieden aan minder zelfredzame personen. Nergens wordt evenwel gesproken over een attest.”, aldus coördinator van Coponcho Sarah Van den Bogaert.

De mantelzorgorganisatie en het ziekenfonds stellen vast dat op het terrein de verwarring steeds groter wordt. Bij gebrek aan een officieel attest zijn gemeenten en andere instanties eigen attesten gaan maken. “Elke gemeente en instantie volgt een eigen beleid, waardoor de ene mantelzorger de boodschap krijgt dat hij of zij geen attest nodig heeft, terwijl een familielid in een naburige gemeente wél een attest krijgt. Daar komt nu bij dat als ze op de baan zijn en vragen krijgen van de politie, ze het gevoel krijgen dat zo’n attest noodzakelijk is, wat niet klopt. Je voelt dat dit voor mantelzorgers een grote bron van stress is.”

Meer duidelijkheid voor mantelzorgers

Coponcho is bezorgd. “Mantelzorgers hebben al veel aan hun hoofd. Nu komt daar nog eens de angst bij om de persoon voor wie ze zorgen te besmetten. Extra zorgen over attesten en administratie zouden hier niet mogen bijkomen.” Het ziekenfonds en Coponcho dringen bij de overheid dan ook aan op snelle duidelijkheid. Ofwel komt het signaal dat er geen attest nodig is. Als er wel een attest nodig is, dan moet de overheid een officieel attest ter beschikking stellen.

Coponcho, Solidaris en de zorgkas van het ziekenfonds roepen alle andere instanties ook op om mee te werken aan een eenduidig kader en niet langer eigen attesten uit te geven zonder rechtsgeldigheid. “Door de focus op die attesten lijken we één belangrijk punt uit het oog te verliezen: ook mantelzorgers zijn zorgverleners in deze crisis. Wij moeten hen nu zo goed mogelijk ondersteunen en optreden als hun partner in die zorg.”

Meer artikels

Rouw verwerken in vier fases. Bestaat dat?

29 oktober 2019

Een mantelzorger rouwt dubbel. Enerzijds door het overlijden en anderzijds door verlies van zingeving

Demen-zie: De rol van mantelzorgers in het ziekenhuis

4 juli 2023

In Vlaanderen leven op dit moment zo’n 140.000 personen met dementie. Dit aantal neemt snel toe als gevolg van de…

Een eerstelijnszone wat is dat?

6 juli 2022

Zorg je voor iemand met een zorg- en ondersteuningsnood, of ben je zelf zorgbehoevend? Dan word je geconfronteerd met een…