Een eerstelijnszone wat is dat?

Zorg je voor iemand met een zorg- en ondersteuningsnood, of ben je zelf zorgbehoevend? Dan word je geconfronteerd met een heleboel zorgvragen. Je wil natuurlijk weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en wat je kan verwachten van de aandoening.

Een eerstelijnszone garandeert toegankelijke zorg voor alle burgers

De antwoorden op deze vragen zoek je wellicht bij een hulpverlener die dicht bij jou staat. Voor velen is het eerste aanspreekpunt een huisarts, kinesist, verpleegkundige of een psycholoog. Die lokale zorg- en hulpverleners vormen de eerste lijn. Het is belangrijk dat lokale overheden hulpverleners binnen de eerste lijn goed met elkaar afstemmen. Op die manier garanderen ze toegankelijke en kwalitatieve zorg en ondersteuning. De zorg wordt zo toegankelijk en de burger kan centraal blijven staan. Daarom werden de eerstelijnszones opgericht.

Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied op basis van één of meer gemeenten. Elke eerstelijnszone wordt aangestuurd door een zorgraad.

In een zorgraad zetelen zorgverleners, huisartsen, vertegenwoordigers uit woon- en zorgcentra, ziekenfondsen, openbare besturen, mantelzorgers, …. Samen waken deze verschillende actoren over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg op het niveau van de eerste lijn. Ook de belangen van mantelzorgers en zorgvragers worden er behartigd. Chris zetelt voor Coponcho in de zorgraad van de
eerstelijnszone Menen.

Hoe kwam je terecht in de zorgraad?

Chris: “Mijn echtgenote en ik zijn 9 jaar lang mantelzorger geweest van de neef van mijn vrouw. Ik was zelf ook lang verpleegkundige en directeur van een ziekenhuis. Hierdoor heb ik wel wat kennis over zorgbehoevendheid. Ik ging dan ook met veel plezier in op de vraag van Coponcho en S-Plus vzw om de belangen van mensen met een zorg- en ondersteuningsnood te behartigen.”

Welke thema’s worden behandeld tijdens een zorgraad?

Chris: “De eerstelijnszone werd opgericht 2019. De voorbije twee jaar ging veel aandacht naar het georganiseerd krijgen van de vaccinatiecampagne.

We hopen dat we dit jaar opnieuw meer onze normale activiteiten kunnen ontplooien. Momenteel zetten we veel in op het beter bekend maken van de eerstelijnszone en van de cluster personen met een
zorg- en ondersteuningsnood. We zijn bijvoorbeeld bezig met het maken van een sociale kaart van alle contactpersonen van de eerstelijnszone. Zo weet iedereen die er nood aan heeft snel wie te contacteren.

We zetten daarnaast in op de vroegtijdige opsporing van personen met een verhoogd risico op (ongekende) diabetes type 2. Via een sensibilisatie- en screeningscampagne proberen we de bevolking zo goed mogelijk te bereiken en begeleiden we risicopersonen naar een gezondere levensstijl.

Ook werken we samen met steden en gemeenten rond zorgzame buurten. We proberen te ondersteunen door regelmatig te overleggen met lokale besturen, de werking op te volgen en alle
personen die daarin betrokken moeten worden te groeperen.”

Tegen welke drempels bots je zoal?

Chris: “Vooral het bereiken van personen met een zorg- en ondersteuningsnood is moeilijk. Enerzijds het vinden van mensen die zich willen engageren en anderzijds het bereiken van die groep vanuit de zorgraad. Volgend jaar worden de eerstelijnszones ook hervormd. Daardoor zitten we momenteel een beetje in het onbekende te werken. We wachten op de nieuwe visietekst vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Ik hoop alleszins dat ik nog een rol zal kunnen opnemen in de toekomst. Het doet mij deugd om nog actief bezig te kunnen zijn en het gevoel te hebben iets nuttig te kunnen doen.”

Wil je meer weten over de eerstelijnszones? Vraag je je af in welke zone jouw gemeente ligt? Of wil je een hulpverlener zoeken op de sociale kaart? Op www.eerstelijnszone.be kan dat allemaal.
Ben je zelf mantelzorger en op zoek naar ondersteuning? Dan kan je altijd terecht bij onze mantelzorgvereniging. Bezoek onze website www.coponcho.be of bel ons op het nummer 02 515 02 63.

Meer artikels

Mantelzorgers lossen personeelstekorten niet op

30 oktober 2020

Dinsdagavond 27 oktober, iets na 19 uur. De Vlaamse Regering geeft een persconferentie waarin ze nieuwe maatregelen aankondigt. Minister Wouter…

Samen tot rust komen op een mantelzorgvakantie

7 april 2022

Met je dierbare ontspannende activiteiten ondernemen in een mooie omgeving, contacten leggen met andere mantelzorgers en mensen met een zorgnood,…

In dialoog op Trefdag Mantelzorg in Leuven

13 juni 2019

Op 12 juni vond er een Trefdag Mantelzorg in Leuven plaats waarbij zorgprofessionals in dialoog gaan met elkaar en met…