Praatgroepen

Wat wij aanbieden

 • Een diepgaand lotgenotencontact volgens thema’s. Maatwerk kan ook: contacteer ons gerust met meer info over je doelgroep en over de vragen die je doelgroep heeft.
 • Een docent met expertise in mantelzorgthema’s.
 • Professionele begeleiding van het groepsproces, de interactie en gebruik van methodieken.
 • Een mix van informatie-overdracht en ervaringen delen.
 • Een brochure en / of invulboek met alle info en contactlijnen.

Wat jullie voorzien

 • Een minimum van 5 deelnemers 
 • Een maximum van 10 tot 12 deelnemers voor een goeie groepsdynamiek.
 • Een ruimte met aanwezigheid van voldoende zitplaatsen.
 • Koffie of water voor deelnemers.
 • Een beamer en kabel en scherm voor projectie (in overleg af te spreken, soms niet nodig).

Thema’s

Wegwijs in dementie

Maak dementie bespreekbaar. Wat zijn de oorzaken en de symptomen? Welke fases zijn er? Je wisselt ervaringen uit en krijgt zo tips en inzichten in de veranderingen die optreden in het dagelijkse functioneren van een persoon met dementie.

Mantelzorger? Hoe zorg je voor jezelf?

Zorgen voor iemand vraagt veel energie. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Verlies en rouw bij mantelzorg

Na een intensieve zorg staat je vaak een dubbel verlies te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van een manier van leven. Verlies kan je zowel tijdens als na de zorg ervaren. Wissel ervaringen uit en sta stil bij je eigen rouwproces van nu en later.

Eerste hulp bij zorgplanning

Sta je als mantelzorger of zorgvrager wel eens stil over de zorg later? Hoe bespreek je zorgwensen en zorgbehoeften of een opname in een woonzorgcentrum? Welke wilsverklaringen bestaan er en wat is zorgvolmacht? Ontdek hoe je samen aan zorgplanning kan doen.

Stel je co-open (het mantelzorgspel van Coponcho)

Het mantelzorgspel van Coponcho gaat over rollen en veerkracht van mantelzorgers en is bedoeld om spelenderwijs ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Zo leren we samen oplossingsgericht denken aan de hand van interessante casussen over mantelzorgsituaties. Zo kan je als mantelzorger ventileren maar ook wel inzichten van anderen horen. Het spel wordt begeleid door een vormingsmedewerker van mantelzorgvereniging Coponcho. Meer informatie over het aanvragen van deze activiteit vind je hier.

Thema’s bij trajecten

Bij coachingstrajecten voorzien wij thema’s die het groepsproces volgen.

 • We starten met een ruimere kennismaking en bewustwording van mantelzorgsituatie.
 • Thema’s voor latere sessies kunnen na afloop door deelnemers anoniem worden meegegeven.
 • Wij stellen volgende sessies dan af op de vragen van de deelnemers.