Welk verlof kan ik opnemen als mantelzorger?

Heel wat mantelzorgers zorgen voor een partner, ouder, kind, of naaste. Ze helpen bv. bij persoonlijke verzorging, het huishouden, geven hulp bij medicatie … Hun zorg is van onschatbare waarde. 7 op 10 mantelzorgers op arbeidsactieve leeftijd combineert mantelzorg met werk. Dat blijkt uit de zorgenquête 2021, uitgevoerd door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Mantelzorgers geraken echter vaak overbelast. Een aantal verlofstelsels kunnen helpen om de combinatie haalbaar te maken. Voor welk stelsel je in aanmerking komt, hangt af van je statuut of de sector waarin je werkt.

a. Thematisch verlof voor werknemers in de privésector en ambtenaren

Er zijn vier soorten thematisch verlof:

  1. Verlof voor medische bijstand: afhankelijk van een voltijdse of deeltijdse opname kan 12 tot 24 maanden worden opgenomen.
  2. Mantelzorgverlof: per zorgvrager kan dit stelsel voor een volledige onderbreking maximaal 3 maanden worden opgenomen en voor een deeltijdse onderbreking maximaal 6 maanden. Over je hele loopbaan is er een limiet van 6 maanden voltijds en 12 maanden deeltijds.
  3. Palliatief verlof: ongeacht de tewerkstellingsbreuk kan je dit stelsel maximaal 3 maanden opnemen. Je kan één maand per keer aanvragen.
  4. Ouderschapsverlof: voor kinderen met een handicap kan het ouderschapsverlof tot de leeftijd van 21 jaar worden opgenomen. De Maximumduur varieert van 4 tot 40 maanden, afhankelijk van de tewerkstellingsbreuk.

b. Tijdskrediet voor werknemers in de privésector

Er zijn 5 zorgmotieven op basis waarvan je tijdskrediet kan nemen. De maximale duur varieert tussen de 48 en de 51 maanden afhankelijk van het motief.

  1. zorgen voor je kind(eren) jonger dan 8 jaar
  2. palliatieve zorgen verlenen
  3. zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
  4. zorgen voor je kind met een handicap jonger dan 21 jaar
  5. bijstand of zorg verlenen aan je zwaar ziek minderjarig kind.

Hoe vraag je het thematisch verlof of tijdskrediet aan?

De aanvraag gebeurt bij je werkgever, waarna je samen een aanvraag doet bij de RVA. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de RVA. Als werknemer in de privé kan je ook een aanmoedigingspremie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be.

c. Vlaams zorgkrediet voor ambtenaren

Ambtenaren kunnen het Vlaams zorgkrediet aanvragen omwille van dezelfde motieven als het tijdskrediet. De duur varieert tussen de 18 en de 90 maanden afhankelijk van het werkregime dat je kiest. De aanvraag doe je via het WSE loket. Je hebt geen recht op een aanmoedigingspremie. Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be.

Ben je zelfstandig?

Dan kan je zorgverlof voor zelfstandigen opnemen gedurende maximaal 12 maanden. Je vraagt het aan bij je sociaal verzekeringsfonds en krijgt een forfaitaire uitkering. Voor meer informatie kan je contact opnemen met je sociaal verzekeringsfonds.

Coponcho geeft ook gratis infosessies over de combinatie van mantelzorg en werk. Meer informatie vind je op www.coponcho.be/activiteiten. Ontvang je graag onze gratis folder verlofstelsels?
Neem contact op met ons via info@coponcho.be of bel naar het nummer 02 515 02 63.
Op www.coponcho.be/brochures vind je meer info.

Meer artikels

Boekrecensie: Het komt voor in de beste families

4 juli 2023

De titel van het boek verklapt het al: psychische problemen komen voor in de beste families. Eén op vier personen…

Formulier overstap digitale nieuwsbrief

16 augustus 2022

Als lid van Coponcho ontvang jij van ons driemaandelijks een nieuwsbrief op papier. Je kan er ook voor kiezen om…

Wat doet een opname in een woonzorgcentrum met een mantelzorger?

5 juli 2019

Theo en Yvonne verhuisden naar een woonzorgcentrum. Nicole, hun dochter en mantelzorger, vertelt over de opnamen.