Vanaf 2023 minder tijdskrediet: Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Om werk en mantelzorg haalbaar te houden, kunnen mantelzorgers enkele verlofstelsels opnemen. Denk maar aan het mantelzorgverlof, verlof om medische bijstand, palliatief verlof, tijdskrediet … Er zijn verschillende ‘motieven’ om tijdskrediet te mogen opnemen.

Motieven

Als je één van de volgende motieven hebt, kan je tijdskrediet opnemen:

  1. Zorgen voor je kind(eren) jonger dan 8 jaar.
  2. Palliatieve zorgen.
  3. Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
  4. Zorgen voor een kind met een handicap jonger dan 21 jaar.
  5. Bijstand of zorg verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van jouw gezin.
  6. Een erkende opleiding volgen.

Vanaf 2023 zullen er een aantal veranderingen worden doorgevoerd aan de duur van het tijdskrediet. Die veranderingen zijn van toepassing op het motief ‘zorg voor een kind jonger dan 8 jaar’. Matelzorgers zullen dus nog steeds evenveel tijdskrediet kunnen nemen!

Wat verandert er precies in 2023?

Ouders in de privésector kunnen vandaag de dag voltijds, halftijds of 1/5e tijdskrediet nemen voor de bovenstaande motieven. Voor de eerste 5 motieven, de ‘zorgmotieven’, was de maximumduur tot nu toe 51 maanden. Voor het 6e motief was dit 36 maanden.

Specifiek voor het eerste motief ‘zorgen voor een kind jonder dan 8 jaar’ veranderen er enkele zaken:

Onderbreek je je job voltijds, dan moet je dat ten laatste voor de 5de verjaardag van je kind aanvragen. In dit geval is de maximale duur van dit tijdskrediet ook maar 48 maanden in plaats van 51 maanden.

Onderbreek je je job halftijds of deeltijds dan kan je het tijdskrediet voor dat motief nog steeds aanvragen tot je kind 8 jaar is geworden. De leeftijdsgrens verandert dus niet in dit geval. De duur van het tijdskrediet verandert wel. Ook hier wordt de maximale duur 48 maanden in plaats van 51 maanden.

Is de verandering van toepassing in alle sectoren?

Voor ambtenaren verandert er niets. Voor hen bestaat het systeem ‘Vlaams zorgkrediet’.

Meer artikels

Leven na mantelzorg

11 januari 2021

Mantelzorger Patrick verloor zijn vrouw Hilde aan het coronavirus. Hilde leed aan dementie. Daar kwam dagelijks veel zorg bij kijken….

Mantelzorgers lossen personeelstekorten niet op

30 oktober 2020

Dinsdagavond 27 oktober, iets na 19 uur. De Vlaamse Regering geeft een persconferentie waarin ze nieuwe maatregelen aankondigt. Minister Wouter…

Dag van de mantelzorg: Bestel je post-its

16 maart 2021

Op 23 juni vieren we de dag van de mantelzorg. Met het oog op deze bijzondere dag willen we niet…