Mantelzorg, schenkingen voor zorg en erfrecht

Vergeldende schenking en zuivere schenking

Ouders die meer zorg nodig hebben omdat ze een dagje ouder worden, krijgen vaak hulp van hun kinderen of andere naasten. Hun mantelzorgers doen boodschappen, helpen in het huishouden, bij het aankleden en wassen, heffen tillen, …

Als uiting van hun waardering geven sommige ouders een kleine vergoeding voor die hulp. Indien het karakter van die schenking niet op papier wordt gezet, kan dit later, bij de verdeling van de erfenis, echter voor geschillen zorgen. De ontvanger moet namelijk kunnen aantonen dat het niet om een zuivere schenking ging maar om een “vergeldende schenking”.

Wanneer de rechter moet oordelen over het karakter van de schenking ligt de bewijslast van het karakter van de schenking dus bij de ontvanger. Indien er niets op papier staat en dus geen bewijs kan worden geleverd, kan de rechter oordelen dat de ontvangen giften in mindering worden gebracht van het erfdeel van de mantelzorger.

Ontvang jij van jouw ouders soms geld omdat je voor hen zorgt? Probeer dan steeds op papier een bewijs van “vergeldende schenking” op te maken. Daarmee specifieer je dat het gaat om een vergoeding voor prestaties van verzorging en niet om een zuivere schenking.

Wat moet er zeker in het bewijs staan?

  • De voornaam en familienaam van de ontvanger (mantelzorger) en gever (zorgbehoevende)
  • Datum schenking
  • Bedrag schenking
  • Rekeningnummer ontvanger
  • Karakter van de schenking: vergeldende schenking
  • Onherroepelijkheid van de schenking
  • Handtekeningen van alle partijen
  • Inhoudelijke contracten en bewijzen van de prestaties

Neem contact op met een advocaat of notaris

Ontvang jij soms giften voor zorg? Neem dan zeker contact op met een notaris of advocaat voor meer informatie en hulp bij het opstellen van een sluitend bewijs!

Meer artikels

Mantelzorg als extra zin aan mijn bestaan

13 januari 2022

Paul wordt binnenkort 82 jaar en woont met zijn vrouw Dora in Gent. Een twintigtal jaar zorgt hij al voor…

Een terugblik op de dag van de mantelzorg

2 september 2022

Dag in dag uit zorgen een heleboel mantelzorgers voor een dierbare met een zorgnood. Die zorg valt soms zwaar, maar…

Zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

13 januari 2021

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaat als een gevolg van een trauma doorheen de levensloop. Een hersentumor of ander ongeval kan…