Mantelzorg, schenkingen voor zorg en erfrecht

Vergeldende schenking en zuivere schenking

Ouders die meer zorg nodig hebben omdat ze een dagje ouder worden, krijgen vaak hulp van hun kinderen of andere naasten. Hun mantelzorgers doen boodschappen, helpen in het huishouden, bij het aankleden en wassen, heffen tillen, …

Als uiting van hun waardering geven sommige ouders een kleine vergoeding voor die hulp. Indien het karakter van die schenking niet op papier wordt gezet, kan dit later, bij de verdeling van de erfenis, echter voor geschillen zorgen. De ontvanger moet namelijk kunnen aantonen dat het niet om een zuivere schenking ging maar om een “vergeldende schenking”.

Wanneer de rechter moet oordelen over het karakter van de schenking ligt de bewijslast van het karakter van de schenking dus bij de ontvanger. Indien er niets op papier staat en dus geen bewijs kan worden geleverd, kan de rechter oordelen dat de ontvangen giften in mindering worden gebracht van het erfdeel van de mantelzorger.

Ontvang jij van jouw ouders soms geld omdat je voor hen zorgt? Probeer dan steeds op papier een bewijs van “vergeldende schenking” op te maken. Daarmee specifieer je dat het gaat om een vergoeding voor prestaties van verzorging en niet om een zuivere schenking.

Wat moet er zeker in het bewijs staan?

  • De voornaam en familienaam van de ontvanger (mantelzorger) en gever (zorgbehoevende)
  • Datum schenking
  • Bedrag schenking
  • Rekeningnummer ontvanger
  • Karakter van de schenking: vergeldende schenking
  • Onherroepelijkheid van de schenking
  • Handtekeningen van alle partijen
  • Inhoudelijke contracten en bewijzen van de prestaties

Neem contact op met een advocaat of notaris

Ontvang jij soms giften voor zorg? Neem dan zeker contact op met een notaris of advocaat voor meer informatie en hulp bij het opstellen van een sluitend bewijs!

Meer artikels

Het glas van mantelzorger Gabriël is altijd halfvol

29 juni 2021

Positief in het leven staan, ook als je in de put zit. Dat is wat ons volgens mantelzorger Gabriël (71)…

Freek en Carry

25 maart 2022

Carry zorgt voor haar man Freek. De zenuwen in Freek zijn benen zijn aangetast waardoor hij zichzelf niet kan verplaatsen….

Bestel een postkaart en bedank je mantelzorger!

8 juni 2023

Het is 23 juni, de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop we alle mantelzorgers willen laten weten dat ze…