Een verhoogde tegemoetkoming, wat is dat?

Je gezondheidskosten kunnen soms snel oplopen. Op raadpleging bij de huisarts, een dag in het ziekenhuis, medicatie, de jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse Zorgkas … Voor mensen die veel zorg nodig hebben, is het soms moeilijker die financieel te dragen. Om deze personen en gezinnen te helpen, bestaat de verhoogde tegemoetkoming (VT). Je kan in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming op basis van twee zaken. (1) Als je een sociaal voordeel of statuut hebt of (2) als je inkomen onder het grensbedrag ligt.

Je hebt een sociaal voordeel of statuut

Heb je al een sociaal statuut, dan wordt je verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend.
In het geval van een tegemoetkoming voor personen met een handicap, een leefloon van het OCMW, een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), gewaarborgd inkomen voor ouderen, als niet-begeleide minderjarige vreemdelingen … hoef je dus zelf niets meer te doen. Ook je partner en personen ten laste hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Als mantelzorger kom je dus mogelijk ook in aanmerking.

Je inkomen ligt onder een grensbedrag

Geniet je niet van een sociaal statuut, maar ligt je bruto belastbaar jaarlijks inkomen wel onder een bepaald grensbedrag? Dan heb je ook recht op een verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds kan dit nagaan. Ze doen dan een inkomensonderzoek naar het jaarinkomen van het vorige jaar. Voor elke persoon ten laste wordt er een extra bedrag bijgeteld.

Welke voordelen heeft een verhoogde tegemoetkoming?

• Je betaalt slechts 1 euro remgeld bij de huisarts. Bovendien hoef je niet te wachten op een terugbetaling van je ziekenfonds. Je betaalt enkel je eigen aandeel.
• Voor bepaalde medicijnen betaal je minder remgeld.
• In het ziekenhuis betaal je een lager tarief. Je ligdagprijs bedraagt slechts 5,89 euro in plaats van 43,84 euro.
• Een minder hoge jaarlijkse premie voor de Vlaamse Zorgkas: je betaalt 29 euro in plaats van 58 euro.
• Je hebt recht op een maximumfactuur met een laag remgeldplafond. Met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt je remgeldplafond 506,79 euro. Zodra je meer betaald hebt aan remgelden in een kalenderjaar, krijg je het remgeld terugbetaald voor de rest van het jaar.
• Je krijgt extra kortingen, zoals korting op het openbaar vervoer met De Lijn of de NMBS.
• Op heel wat vrijetijdsactiviteiten krijg je korting via de UiTPAS.
• Vanuit de overheid worden soms extra maatregelen genomen om personen met een verhoogde tegemoetkoming te beschermen. Momenteel is er bv. een sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.

Een aanvraag doen?

Ga langs bij een kantoor van Solidaris voor meer uitleg en hulp bij de aanvraag van een verhoogde tegemoetkoming. Je zal een ‘verklaring op eer’ ontvangen waarop de inkomsten van je gezinsleden moeten worden ingevuld. Bezorg het formulier terug binnen de 2 maanden, samen met de bewijsstukken (attest, aanslagbiljet, loonfiche …). Wil je weten of je al geniet van een verhoogde tegemoetkoming? Links onderaan op je roze klevers staat een code van 2 keer 3 cijfers. Is het laatste cijfer een 1, dan heb je al een verhoogde tegemoetkoming.

Meer weten over verhoogde tegemoetkoming?

Surf naar www.solidaris.be of neem contact op met je plaatselijk kantoor. Vind een plaatselijk kantoor in je buurt via de tool op de website.

Meer artikels

Vanaf 1 oktober 2019 kan je een erkenning aanvragen voor je mantelzorg

2 mei 2019

Op 25/04/2019 keurde de Kamer het wetsvoorstel voor een mantelzorgstatuut goed. Deze wet is een aanpassing van een al bestaande…

6 manieren om mindful aan mantelzorg te doen

9 oktober 2019

Hoe hou jij mantelzorg vol? Wat doe je als je het even niet ziet zitten? 42 % mantelzorgers bevestigt dat...

Theatermonoloog ‘Mistig Landschap’ op Werelddag Dementie

1 september 2019

Op zaterdag 21 september is het Werelddag Dementie. Op die dag kan je het theatermonoloog ‘Mistig Landschap’ bijwonen in woonzorgcentrum…