Doelgroeptraject kanker

Tijdens een eerste gesprek leren de deelnemers elkaar kennen en kunnen ze input geven over hoe ze het verdere traject zien. Zo vragen we hen waarover ze het graag zouden hebben en welke ondersteuning ze nog willen. We stellen zelf ook een aantal thema’s voor die interessant kunnen zijn voor mantelzorgers van personen met kanker. Op basis van onze voorstellen kunnen de mantelzorgers beslissen waaraan ze het meeste aandacht willen besteden.

‘Wat is mantelzorg?’

We maken kennis met het begrip ‘mantelzorg’. Niet iedereen identificeert zichzelf als mantelzorger en er bestaan misverstanden over wat mantelzorg precies is.

‘Zelfzorg en veerkracht van de mantelzorger’

Eén van de onderwerpen waar we graag dieper op ingaan is zelfzorg en veerkracht. Met dit thema staan we stil bij de veerkracht van mantelzorgers, hoe mantelzorgers het evenwicht kunnen bewaren tussen hun draagkracht en draaglast en hoe ze positieve assertiviteit aan de dag kunnen leggen om beter voor zichzelf op te komen. Ook staan we met dit thema stil bij vragen zoals waarom het nodig en normaal is om hulp te vragen en te aanvaarden. We bespreken ook hoe belangrijk het is om ook hulp van diensten in te schakelen. De mantelzorgers leren ten slotte concrete, positieve en realistische doelen bepalen voor de toekomst, op maat van de eigen situatie. Volgende aspecten kunnen hierbij aan bod komen:

  • Ieders verhaal: Hoe doet iedereen aan zelfzorg?
  • Heeft iedereen het gevoel voldoende veerkracht te hebben als mantelzorger? Wat helpt hierbij?
  • Interactieve presentatie rond het onderwerp
  • We doen samen oefeningen uit het boekje van Coponcho ‘Eerste Hulp bij Mantelzorg’.
  • We spelen samen het spel van Coponcho ‘Stel je co-open’

‘Je rechten als patiënt’

Een ander thema dat interessant kan zijn voor patiënten met kanker en hun mantelzorgers is het thema ‘patiëntenrechten’. Patiënten en hun mantelzorgers kennen de rechten van de patiënt vaak onvoldoende. Wat moet je als mantelzorger of patiënt weten? Waarmee moet je rekening houden om informatie bij een arts in te winnen? Kan je de verzorging door een arts weigeren en wat doe je bij een klacht over een behandeling of ziekenhuisfactuur? Geeft de specialist medische informatie altijd door aan je huisarts en mag je je eigen dossier inkijken? Er is uiteraard ook ruimte om in te gaan op de ervaringen van de deelnemers en eventuele moeilijkheden die ze ondervinden.

‘Zorgplanning’

Een thema dat goed aansluit bij het onderwerp ‘patiëntenrechten’ is ook het thema ‘zorgplanning’. Wat is zorgplanning? Waarom kan het belangrijk zijn aan vroegtijdige zorgplanning te doen? Hoe ga als mantelzorger het gesprek over zorgplanning tijdig aan met de zorgbehoevende en je omgeving? … . We staan stil bij de zorgbelevenis door na te denken wat iemand belangrijk vindt in de zorg. We behandelen ook onderwerpen als zorgvolmacht, bewindvoering en de mogelijke wilsverklaringen. Hiervoor kunnen we oefeningen gebruiken uit het boekje van Coponcho ‘Eerste hulp bij zorgplanning’ of een interactieve presentatie geven over het onderwerp. Dit onderwerp is interessant voor zowel patiënten als voor hun mantelzorgers.

‘De combinatie Werk en mantelzorg’

Een ander mogelijk onderwerp is de combinatie werk en mantelzorg. Hoe combineert de mantelzorger de zorg met werken? Vanaf wanneer heeft hij/zij recht om verlof te nemen als mantelzorger en hoe wordt dit aangevraagd? Welke verlofmogelijkheden bestaan er? We hebben het ook over hoe men werk en mantelzorg haalbaar houdt en staan stil bij diensten die kunnen helpen om de zorgsituatie te verlichten.

‘Omgaan met rouw en verlies’

Een ander thema dat we kunnen aanbieden is ‘rouw & verlies’. Met verlies kan je zowel tijdens als na de zorg geconfronteerd worden. Na een intensieve zorg staat een mantelzorger vaak een dubbel verlies te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van een manier van leven.  Bij dit onderwerp maken we kennis met de verschillende vormen van rouw, want rouwen ervaar je niet alleen na een overlijden. Deelnemers kunnen even stilstaan bij het eigen rouwproces.

Hierover kunnen we in gesprek gaan met de deelnemers aan de hand van methodieken of een interactieve presentatie geven over het onderwerp.

‘Ontspanning als afsluiter’

Als afluiter van het traject doen we een ontspannende activiteit. De deelnemers mogen zelf kiezen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen een wandeling maken, een namiddag organiseren met koffie en taart, … . De praktijk leert ons dat er dan mooie, duurzame vriendschappen tussen lotgenoten kunnen ontstaan.

Andere doelgroeptrajecten

Doelgroepentrajecten

Komt jouw organisatie vaak in aanraking met specifieke doelgroepen zoals personen met dementie of personen met kanker? Wil je hen…

Lees meer

Doelgroeptraject dementie

Tijdens een doelgroeptraject dementie gaan we aan de slag rond verschillende thema's die relevant zijn voor mantelzorgers van personen met...

Lees meer