Wat betekenen de versoepelingen voor mantelzorgers?

De maatregelen rond het coronavirus werden op 8 juni versoepeld. Als mantelzorger hou je best rekening met een aantal zaken. Je leest het hier.

Hoe organiseer ik de zorg thuis?

 • Bewaar, indien mogelijk, een afstand van 1,5 meter. Bij bepaalde zorgtaken (vb. wassen of aankleden) is dit natuurlijk niet mogelijk. Neem dan de nodige hygiënische maatregelen.
 • Gebruik een mondmasker wanneer je zorg verleent.
 • Ga niet naar de persoon voor wie je zorgt met meer personen dan nodig.
 • Neem zeker geen kinderen mee bij een bezoek aan personen uit een risicogroep: ouderen en personen met chronische ziekten (o.a. hart- of longaandoeningen, nierziekte, diabetes, …) of personen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld een kankerbehandeling).
 • Overweeg het inschakelen van professionele zorgverstrekkers, zoals diensten voor thuisverpleging, gezinszorg, oppashulp. Je kan voor advies ook contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. De contactgegevens van de diensten maatschappelijk werk van de Voorzorg, Bond Moyson en Socialistische Mutualiteit Brabant vind je op www.socmut.be.
 • Verlucht en reinig alle ruimtes in huis steeds voldoende.

Ben je mantelzorger voor iemand in een woonzorgcentrum?

Sinds 10 juni is er meer bezoek mogelijk in de woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum mag zelf de bezoekregeling vastleggen. Je neemt hiervoor dus best contact op met het woonzorgcentrum.

Hoe kan je besmetting voorkomen?

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 • Gebruik een mondmasker wanneer je de nodige sociale afstand niet kan garanderen.
 • Droog je handen af met een apart handdoekje of keukenpapier. Dit zowel voor en na het bezoek bij de persoon voor wie je zorgt, als na contact met de directe omgeving van de persoon of met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hierna ook ontsmetten van de handen met ontsmettingsalcohol).
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.

Hoe weet ik of ik of de persoon voor wie ik zorg besmet is?

Het is belangrijk om aandachtig te blijven voor symptomen van een besmetting. Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid, keelpijn, …) wordt beschouwd als een mogelijk geval van besmetting met het coronavirus. Dit geldt voor zowel personen waar dit nieuw optreedt, als voor personen waarbij deze symptomen verslechteren. Bij personen uit de risicogroepen is het risico op een ernstig ziekteverloop groter.

Denk je dat jij of de persoon voor wie je zorgt besmet is?

Neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Vraag ook aan de huisarts welke extra maatregelen je moet nemen.

Heb je nog vragen of nood aan een luisterend oor?
Neem dan contact met ons op via 02/515.02.63 of via info@coponcho.be. Coponcho organiseert ook digitale praatgroepen. Meer informatie hieromtrent vind je in een ander blogbericht.


Meer artikels

Corona? Richtlijnen van de overheid voor mantelzorgers

15 mei 2020

Update 11 mei 2020: De algemene maatregelen met betrekking tot bezoek werden ondertussen versoepeld. Wij raden niettemin aan om de…

Heropstart activiteiten: voorzorgsmaatregelen voor mantelzorgers

6 juli 2020

Vanaf september kunnen de verenigingen voor mantelzorgers en zorggebruikers, mits voorzorgsmaatregelen, eindelijk de groepsactiviteiten opnieuw starten. Alle fysieke bijeenkomsten werden…

Maatregelen coronavirus voor serviceflats en assistentiewoningen

10 mei 2020

Vanaf 10 mei is er weer beperkt bezoek mogelijk in autonome serviceflats en assistentiewoningen. Onderstaand overzicht geeft weer wat mag…