Corona? Richtlijnen van de overheid voor mantelzorgers

Update 11 mei 2020: De algemene maatregelen met betrekking tot bezoek werden ondertussen versoepeld. Wij raden niettemin aan om de adviezen van de overheid te volgen, onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, thuis te blijven als je ziek bent en op te passen als je op bezoek gaat bij personen uit de risicogroep.

Richtlijnen voor mantelzorgers

De overheid heeft naar aanleiding van de coronacrisis een aantal richtlijnen opgesteld en ons gevraagd om deze verder te verspreiden.

Voor informatie met betrekking tot de dienstverlening van bepaalde instanties en mantelzorgers in het woonzorgcentrum, verwijzen we naar een vorige blogpost.

Hoe organiseer ik de zorg thuis?

 • Alles wat niet-noodzakelijk is, stel je best uit. Bespreek dus met de persoon voor wie je zorgt wat er nodig is en wat kan wachten.
 • Bewaar, indien mogelijk, een afstand van 1,5 meter. Bij bepaalde zorgtaken (vb. wassen of aankleden) is dit natuurlijk niet mogelijk. Neem dan de nodige hygiënische maatregelen.
 • Ga niet naar de persoon voor wie je zorgt met meer personen dan nodig.
 • Neem zeker geen kinderen mee bij een bezoek aan personen uit een risicogroep: ouderen en personen met chronische ziekten (o.a. hart- of longaandoeningen, nierziekte, diabetes, …) of personen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld een kankerbehandeling).
 • Overweeg het inschakelen van professionele zorgverstrekkers, zoals diensten voor thuisverpleging, gezinszorg, oppashulp. Je kan voor advies ook contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. De contactgegevens van de diensten maatschappelijk werk van de Voorzorg, Bond Moyson en Socialistische Mutualiteit Brabant vind je op www.socmut.be.

Hoe kan je besmetting voorkomen?

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 • Droog je handen af met een apart handdoekje of keukenpapier. Dit zowel voor en na het bezoek bij de persoon voor wie je zorgt, als na contact met de directe omgeving van de persoon of met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hierna ook ontsmetten van de handen met ontsmettingsalcohol).
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.

Hoe weet ik of ik of de persoon voor wie ik zorg besmet is?

Het is belangrijk om aandachtig te blijven voor symptomen van een besmetting. Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid, keelpijn, …) wordt beschouwd als een mogelijk geval van besmetting met het coronavirus. Dit geldt voor zowel personen waar dit nieuw optreedt, als voor personen waarbij deze symptomen verslechteren. Bij personen uit de risicogroepen is het risico op een ernstig ziekteverloop groter.

Denk je dat jij of de persoon voor wie je zorgt besmet is?

Neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

De persoon voor wie ik zorg is besmet. Welke maatregelen moet ik nemen?

Het uitgangsprincipe is dat de verzorging thuis moet gegarandeerd blijven. Verzorging in de eigen omgeving geniet de voorkeur. Alle noodzakelijke diensten blijven langskomen.

Algemene maatregelen

 • Overleg met de huisarts over de (extra) maatregelen die je moet nemen.
 • De besmette persoon verblijft best in een aparte kamer (met apart sanitair) en mag de woning ook niet verlaten.
 • Je reinigt en ontsmet ook best dagelijks deze kamer, met bijvoorbeeld een chlooroplossing (javel).
 • Belangrijk! Mensen die (mogelijk) besmet zijn door het coronavirus mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Vraag in dit geval hulp aan andere mantelzorgers of professionele hulpverleners.

Zorg ook voor jezelf!

 • Voorzie de nodige zorg en ondersteuning, maar hou ook afstand. Lukt dat niet, omdat je bijvoorbeeld de besmette persoon moet wassen of helpen bij het aankleden, vraag dan aan om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal of een doek.
 • Was je handen na elk bezoek
 • Was je kleren na elk bezoek en was ze op minstens 60°C

Welke huishoudelijke taken mag ik nog uitvoeren voor een persoon die besmet is?

 • Je mag nog boodschappen doen voor de persoon voor wie je zorgt. Indien mogelijk, plaats je deze best aan de deur. Ook hier geldt: afstand houden.
 • Afwassen en wassen doe je best machinaal en op hoge temperaturen (60°C)
 • Verlucht regelmatig de kamer van de persoon voor wie je zorgt.
 • Afval dat in aanraking is geweest met een persoon die (mogelijk) besmet is, gooi je best in een aparte en afgesloten vuilniszak.

Heb je nog vragen of nood aan een luisterend oor?
Neem dan contact met ons op via 02/515.02.63 of via info@coponcho.be

Meer weten?

Meer artikels

Wat betekenen de versoepelingen voor mantelzorgers?

15 juni 2020

De maatregelen rond het coronavirus werden op 8 juni versoepeld. Als mantelzorger hou je best rekening met een aantal zaken….

Coronamaatregelen die je als mantelzorger moet onthouden

20 oktober 2020

Momenteel bevinden we ons volop in een tweede golf van het coronavirus. Na eerdere verstrengingen, zoals het sluiten van de…

Wat kan ik als beheerder van een woonzorgcentrum of assistentiewoning voor mantelzorgers doen?

9 april 2020

Mantelzorgers zijn bezorgd over de persoon voor wie ze zorgen en zitten met heel wat vragen. We geven graag wat…