Activiteiten voor mantelzorgers en zorgvragers

Opgelet: omwille van het coronavirus gaan de vormingen tot en met eind april niet door. We volgen hierbij de richtlijn van Agentschap Zorg en Gezondheid om geen bijeenkomsten te organiseren met kwetsbare groepen.

Mantelzorgers zorgen voor iemand anders en komen mogelijks in contact met risicovolle groepen of behoren zelf tot deze groep. Vanuit deze bezorgdheid nemen we dan ook de voorzorgsmaatregel om onze bijeenkomsten voor komende maand af te zeggen.

We houden jullie op de hoogte als er iets wijzigt. We vullen updates over onze vormingen aan op deze pagina of je kan onze nieuwsberichten op onze blog of via onze Facebook-pagina volgen.

Mantelzorgtraject : Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf

In een traject komen we steeds samen met vaste kleine groep mantelzorgers. We spelen in op jullie vragen (kan ook anoniem). Samen stippelen we de thema’s uit van elke bijeenkomst. Jij bepaalt mee waarover het gaat. We wisselen tips, ervaringen en informatie uit. Ontdek samen hoe je met soortgelijke situaties wordt omgegaan. Praten is niet verplicht. Je kiest zelf of en wanneer je iets vertelt. In groep ontdekken we waar je krachteigenschappen liggen en hoe je die verder kan gebruiken.

Mantelzorgtraject: Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf

In een traject komen we steeds samen met vaste kleine groep mantelzorgers. We spelen in op jullie vragen (kan ook anoniem). Samen stippelen we de thema’s uit van elke bijeenkomst. Jij bepaalt mee waarover het gaat. We wisselen tips, ervaringen en informatie uit. Ontdek samen hoe je met soortgelijke situaties wordt omgegaan. Praten is niet verplicht. Je kiest zelf of en wanneer je iets vertelt. In groep ontdekken we waar je krachteigenschappen liggen en hoe je die verder kan gebruiken.

Praatgroep Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf

Zorg ook voor jezelf
In deze praatgroep kom je alles te weten over zorg dragen voor jezelf als mantelzorger en over ondersteuningsmogelijkheden zodat je er als mantelzorger niet alleen voor hoeft te staan. Hoe kan ik binnen de zorg ook aan mezelf denken? Dat is de centrale vraag.

Praatgroep :’ Wegwijs in Dementie’

Tijdens dit lotgenotencontact kan je ervaringen uitwisselen en kom je meer te weten over praktische tips over omgaan met dementie. Je krijgt inzichten in de aandoening en leert hoe andere mantelzorgers omgaan met gelijkaardige situaties.

Infosessie Laat de zorg niet ontsporen

Door de voortdurende inspanningen bij een zorgsituatie loop je het risico dat de zorg ontspoort. Ontdek de signalen van ontspoorde zorg en krijg handvaten om ontspoorde zorg tijdig te voorkomen. Je leert grenzen stellen en we geven tips over een betere balans tussen je job, je privéleven en de mantelzorg.

Praatgroep Wegwijs in Dementie

Tijdens dit lotgenotencontact kan je ervaringen uitwisselen en kom je meer te weten over praktische tips over omgaan met dementie. Je krijgt inzichten in de aandoening en leert hoe andere mantelzorgers omgaan met gelijkaardige situaties.

Praatgroep : Eerste Hulp bij Zorgplanning

Hoe praat je met je zorgvrager of mantelzorger over de zorg later? Welke scenario’s hebben jullie in gedachten: wat na ziekenhuisopname, een ernstige val of andere complicaties, Wat als je thuis niet meer kan verzorgd worden? Via gesprekthema’s maken we een plan voor de zorg voor later.

Mantelzorgtraject : Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf

In een traject komen we steeds samen met vaste kleine groep mantelzorgers. We spelen in op jullie vragen (kan ook anoniem). Samen stippelen we de thema’s uit van elke bijeenkomst. Jij bepaalt mee waarover het gaat. We wisselen tips, ervaringen en informatie uit. Ontdek samen hoe je met soortgelijke situaties wordt omgegaan. Praten is niet verplicht. Je kiest zelf of en wanneer je iets vertelt. In groep ontdekken we waar je krachteigenschappen liggen en hoe je die verder kan gebruiken.

Mantelzorgtraject : Wegwijs mantelzorg: ‘Hoe combineer ik werk met mantelzorg?’

Hoe combineer je mantelzorg met werken? Vanaf wanneer heb je recht om verlof te nemen en hoe vraag je het aan? Met uitwisseling van tips over hoe je werk en mantelzorg haalbaar houdt.

Praatgroep Wegwijs in Dementie

Tijdens dit lotgenotencontact kan je ervaringen uitwisselen en kom je meer te weten over praktische tips over omgaan met dementie. Je krijgt inzichten in de aandoening en leert hoe andere mantelzorgers omgaan met gelijkaardige situaties.