Mantelzorg kent geen leeftijd

Jonge mantelzorgers zijn een vaak vergeten doelgroep. Toch zorgen heel wat jongeren in Vlaanderen voor een broer, zus, (groot)ouder of andere dierbare met een zorgnood. Het gebrek aan aandacht voor jonge mantelzorgers en de belastende situatie waarin ze zich soms bevinden zorgt ervoor dat jonge mantelzorgers niet altijd de nodige ondersteuning krijgen.

Zo vindt ook mantelzorger Ruben (21), al is hij wel tevreden over de faciliteiten die door zijn school (UCLL) worden voorzien voor mantelzorgers. Hij vertelt over het zware jaar dat hij achter de rug heeft, en welke ondersteuning jonge mantelzorgers nodig hebben.

Een jaar vol emoties

Tot enkele maanden geleden zorgde Ruben voor zijn pleegmama. Ze had verschillende tumoren, welke allemaal operatief verwijderd werden. Elke operatie ging gepaard met een uitputtende revalidatie. Toch bleek dit niet voldoende om de kanker te overwinnen. Als laatste reddingsboei onderging ze nog een chemokuur, maar ook die bleek tevergeefs want de kanker was te ver uitgezaaid. Afgelopen zomer overleed zijn pleegmama op 55-jarige leeftijd.

De jonge mantelzorger en student verpleegkunde stond zijn pleegmama bij in de zorg, samen met de thuisverpleging en thuishulp. Een verantwoordelijkheid die hij zonder veel nadenken op zich nam. “Na alles wat ze voor mij heeft gedaan, wilde ik zeker iets terug doen”, vertelt hij.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het afgelopen jaar erg zwaar was voor hem.

“Je staat constant paraat en beleeft alles heel intens. Sommige momenten waren zwaar. Ik voelde me soms wat verloren en had niet het gevoel dat iemand kon begrijpen wat ik op dat moment doormaakte. Ik wou niet te veel emoties tonen, omdat ik niet wou laten zien hoe ongerust ik was. Ik zocht hulp bij een psychologe om ergens te kunnen ventileren. Dat gaf me een beetje ademruimte en hielp mij om mijn draagkracht als mantelzorger te vergroten. Ik wou dan ook nog zoveel mogelijk doen voor de persoon die ik zo graag zag!”

Studeren en zorgen

Zoals veel andere jonge mantelzorgers combineerde Ruben die zorg met studies, wat alles behalve een evidente opdracht is.

“Naast de zorg die je verleent, en het verwerkingsproces dat je doormaakt, moet je deadlines halen op school. Alle componenten combineren is een bijna onmogelijke
opdracht. Gelukkig voorzag mijn school (UCLL) een statuut
voor mantelzorgers waardoor ik in aanmerking kwam voor enkele faciliteiten. Het was eigenlijk pas toen ik op het aanvraagformulier
het begrip ‘mantelzorger’ zag staan dat ik me bewust werd van het feit dat ik mantelzorger was. Het statuut en de faciliteiten gaven me de nodige
flexibiliteit. Er viel toen echt een gevoel van erkenning over me heen voor de zorgen die ik verleende. Voorheen voelde ik me steeds de
vervelende student die om aanpassingen vroeg.”

Volgens Ruben zouden alle onderwijsinstellingen zo’n statuut voor mantelzorgers moeten aanbieden. “Dat zou meer bewustzijn creëren over mantelzorg bij zowel studenten als personeel, de dialoog over mantelzorg opentrekken en de combinatie van studeren en mantelzorg draaglijker maken.”

Tot slot vindt Ruben ook de omkadering met betrekking tot mantelzorg onduidelijk: “Ik wist niet dat er instanties waren die me konden ondersteunen. Ik ben heel wat informatie misgelopen en daardoor ook ondersteuning. Ik voelde me soms erg alleen. Uiteindelijk zoek je zelf wat zaken op en merk je wel dat je niet alleen bent.”

Heb jij als mantelzorger, jong of oud, ook nood aan ademruimte?

We geven enkele tips:
• Vanuit Coponcho informeren en ondersteunen we mantelzorgers. Je kan bij ons terecht voor vragen of een luisterend oor via 02 515 02 63 of via info@coponcho.be. Meer info over mantelzorg en het ondersteuningsaanbod van onze vereniging vind je op www.coponcho.be.
• Al eens deelgenomen aan praatgroepen met andere mantelzorgers? Je kan er ervaringen en tips uitwisselen met lotgenoten. Misschien zijn onze online praatgroepen iets voor jou? Je vindt alle informatie terug in de activiteitenkalender op onze website.
• Wist je dat er zoiets bestaat als respijtzorg? Respijtzorg geeft de mogelijkheid om de zorg tijdelijk over te laten nemen. Informeer je bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Je kan er ook terecht voor informatie over thuishulp.
• Je huisarts kan je doorverwijzen naar een psycholoog die aansluit bij je problematiek. Sommige ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling.