Digitale vorming: Mantelzorger? Laat de zorg niet ontsporen!

De online vorming van Coponcho in samenwerking met de stad Gent geeft aandacht aan de signalen van ontspoorde zorg en reikt handvaten aan om ontspoorde zorg te herkennen.

Door voortdurende inspanningen bij een zorgsituatie is het risico dat de zorg kan ontsporen groter.

Dat kan geleidelijk aan gebeuren, zonder besef of wens. Redenen zijn bijvoorbeeld overbelasting of de complexe taken van verzorgen of toedienen van medicatie. Vele mantelzorgers roeien steeds met kleinere riemen en gaan soms aan zichzelf voorbij.

Aan de hand van casussen krijg je als zorgdrager op een positieve manier inzicht in wat de dunne grens is tussen ontspoorde zorg en misbehandeling van een zorgafhankelijke persoon, zonder daarbij iemand met de vinger te wijzen. Aan de hand van deze vorming kom je te weten hoe belangrijk het is om zonder schuldgevoel tijdig hulp in te schakelen.

Info

  • Start 15 juni 2021
  • Van 13u30  tot 15u00
  • Plaats Online
  • Prijs Gratis

Andere activiteiten